Jagiellonian University Repository

Najważniejsze spektakle powstałe w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie w czasie dyrekcji Mikołaja Grabowskiego w świetle krytyki teatralnej.

pcg.skipToMenu

Najważniejsze spektakle powstałe w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie w czasie dyrekcji Mikołaja Grabowskiego w świetle krytyki teatralnej.

Show full item record

dc.contributor.advisor Marszałek, Agnieszka [SAP11015368] pl
dc.contributor.author Kaczmarek, Przemysław pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T06:14:05Z
dc.date.available 2020-07-25T06:14:05Z
dc.date.submitted 2014-10-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200689
dc.language pol pl
dc.title Najważniejsze spektakle powstałe w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie w czasie dyrekcji Mikołaja Grabowskiego w świetle krytyki teatralnej. pl
dc.title.alternative Paramount performances created in the Narodowy Stary Teatr of Kraków during Mikołaj Grabowski's management in light of theatrical criticism pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca jest próbą spojrzenia na Narodowy Stary Teatr w Krakowie w czasie dyrekcji Mikołaja Grabowskiego przez pryzmat opinii wyrażanych przez krytykę teatralną na temat wybranych produkcji. Pierwszy rozdział wprowadza rys historyczny – skrótowo opisuje historię teatru od lat 70. do objęcia przez Mikołaja Grabowskiego funkcji dyrektora teatru w 2002 roku. Przybliża także sylwetkę samego Grabowskiego. Rozdziały II-IV przedstawiają dyskusję podejmowaną przez recenzentów na temat najważniejszych, w moim przekonaniu, przedstawień zrealizowanych w Starym Teatrze w latach 2002-2012: Sen nocy letniej (reż. Maja Kleczewska), Factory 2 (reż. Krystian Lupa), Trylogia (reż. Jan Klata). V rozdział jest podsumowaniem omawianej dyrekcji: wskazywane są inne przedstawienia oraz festiwale, które zmieniły charakter narodowej sceny: baz@rt i re_wizje. Praca nie jest próbą oceny dyrekcji Grabowskiego ani omawianych spektakli. Tematem staje się krytyka teatralna i analiza opinii wyrażanych w recenzjach. Celem jest zobrazowanie sporów, jakie dotyczyły kolejnych przestawień. Problemy interpretacji spektakli zostają ukazane przez zestawienie ze sobą różnych opinii krytyków. pl
dc.abstract.en This very thesis aims at the description of Narodowy Stary Teatr of Cracow during Mikołaj Grabowski's management in light of theatrical critics' opinions about some of the productions. First chapter outlines the theatre's history since 1970's until the beginning of Grabowski's management in 2002. Furthermore, it outlines the figure of Mikołaj Grabowski himself. Chapters II-IV describe the discussion undertaken by the reviewers about the most meaningful in my humble opinion performances which were being realized in the theatre in 2002-2012: Sen nocy letniej (reż. Maja Kleczewska), Factory 2 (reż. Krystian Lupa), Trylogia (reż. Jan Klata). Finally, last but not least, chapter V recapitulates the described management. It points out others than aforementioned performances and festivals, which have altered the national scene's character: baz@art and re_wizje. This thesis is not an assesment either of Grabowski's management or of discussed performances. It focuses around theatrical criticism and analises opinions presented in different reviews. The purpose of it is to describe fueds over another performances. The problem of spectacle interpretation will be presented by the comparison of different critics' opinions. pl
dc.subject.pl Narodowy Stary Teatr; Mikołaj Grabowski; Jan Klata; Maja Kleczewska; Krystian Lupa pl
dc.subject.en Narodowy Stary Teatr; Mikołaj Grabowski; Jan Klata; Maja Kleczewska; Krystian Lupa pl
dc.contributor.reviewer Marszałek, Agnieszka [SAP11015368] pl
dc.contributor.reviewer Szturc, Włodzimierz [SAP11010738] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92551-130302 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy wiedza o teatrze pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)