Jagiellonian University Repository

Komunikowanie o Unii Europejskiej oczami Islandczyków pokolenia Y

pcg.skipToMenu

Komunikowanie o Unii Europejskiej oczami Islandczyków pokolenia Y

Show full item record

dc.contributor.advisor Sasińska-Klas, Teresa [SAP11006689] pl
dc.contributor.author Michalak-Maliszewska, Iga pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T06:12:56Z
dc.date.available 2020-07-25T06:12:56Z
dc.date.submitted 2014-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200671
dc.language pol pl
dc.title Komunikowanie o Unii Europejskiej oczami Islandczyków pokolenia Y pl
dc.title.alternative Communication about the European Union in the eyes of Icelandic Generation Y pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca zawiera omówienie wyników badań, prowadzonych podczas pobytu studyjnego w Islandii, dotyczących źródeł informacji o Unii Europejskiej wśród Islandczyków pokolenia Y. W pracy został omówiony stosunek Islandczyków do własnego państwa, relacje islandzko - unijne oraz media w Islandii, a także zwyczaje korzystania z mediów w pokoleniu Y w Islandii. Wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań wskazują, że Islandczycy są słabo poinformowani o Unii Europejskiej, co skutkuje brakiem ich zainteresowania integracją europejską. pl
dc.abstract.en This thesis contains the analysis of the results of the research conducted in Iceland about the sources of information about the European Union in the Icelandic generation Y. The thesis describes Icelanders' perception of their own country, relations between Iceland and the European Union, media in Iceland and habits in media usage in generation Y in Iceland. The results show that Icelanders are not well informed about the European Union therefore are not interested in this issue. pl
dc.subject.pl Islandia, Unia Europejska, media, integracja europejska, system medialny pl
dc.subject.en Iceland, European Union, media, European integration, media system pl
dc.contributor.reviewer Sasińska-Klas, Teresa [SAP11006689] pl
dc.contributor.reviewer Słupek, Lucyna [SAP11011574] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92533-112666 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)