Jagiellonian University Repository

Dotacje unijne jako alternatywne źródła finansowania MŚP

pcg.skipToMenu

Dotacje unijne jako alternatywne źródła finansowania MŚP

Show full item record

dc.contributor.advisor Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.contributor.author Gaweł, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T06:12:48Z
dc.date.available 2020-07-25T06:12:48Z
dc.date.submitted 2014-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200669
dc.language pol pl
dc.title Dotacje unijne jako alternatywne źródła finansowania MŚP pl
dc.title.alternative EU grants as an alternative source of financing for small and medium - sized enterprises pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedsiębiorstwa mogą pozyskiwać kapitał z różnych źródeł finansowania. W pracy dokonano analizy poszczególnych źródeł ze szczegółowym opisem dotacji unijnych. Celem pracy jest analiza wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa dotacji unijnych jako sposobu dofinansowania. Pomimo iż procedura korzystania z dotacji unijnej wiąże się z pewnym ryzykiem, a przygotowanie wniosku wymaga czasu oraz wysiłku to i tak godna jest uwagi oraz poświęconego czasu. pl
dc.abstract.en Enterprises may gain capital from different sources of funding. In this Master Thesis analyzed various sources with detailed description of Union grants. The purpose of this thesis is analysis the EU grants used by enerprises as way of financing. Despite the procedure of gaining union grants is associated with some risk and preparing the grant application requires time and effort, it is still worth of attention and the time spent. pl
dc.subject.pl dotacja – finansowanie – przedsiębiorstwo pl
dc.subject.en grant – financing - company pl
dc.contributor.reviewer Gancarczyk, Marta pl
dc.contributor.reviewer Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92531-170903 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy rachunkowość i zarządzanie finansami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)