Jagiellonian University Repository

Uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie Polski w latach 2003-2013

pcg.skipToMenu

Uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie Polski w latach 2003-2013

Show full item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Marta pl
dc.contributor.author Piwowarczyk, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T06:12:25Z
dc.date.available 2020-07-25T06:12:25Z
dc.date.submitted 2014-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200663
dc.language pol pl
dc.title Uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie Polski w latach 2003-2013 pl
dc.title.alternative Determinants of foreign direct investment in Poland from the period 2003 to 2013 pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest przedstawienie istoty bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz uwarunkowań ich lokalizacji na przykładzie Polski w latach 2003-2013. W pracy wykorzystuje się raporty polskich, zagranicznych i międzynarodowych instytucji i agencji promujących inwestycje oraz dane statystyczne udostępnione przez NBP, EUROSTAT, Bank Światowy i UNCTAD. Stosuje się metodę porównawczą w skali świata, Unii Europejskiej, regionu i wybranej grupy krajów. W pracy przedstawiono teorie z zakresu BIZ, prezentowane zarówno w literaturze przedmiotu jak i w wybranych raportach i wybrano najbardziej adekwatne czynniki determinujące napływ kapitału obcego do kraju goszczącego. Poprzez analizę struktury napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski i na postawie wyselekcjonowanych czynników, dokonano oceny atrakcyjności inwestycyjnej Polski. pl
dc.abstract.en The aim of the study is to present the concept of foreign direct investments and the determinants of their location in Poland from the period 2003 to 2013. The paper uses many sources: reports of Polish, foreign and international institutions and agencies which promote investments and the statistical data published by the National Bank of Poland, Eurostat, the World Bank and UNCTAD. The comparative method has been applied in the scope of the world, the European Union, the region and the selected group of countries. The paper investigates the theories of FDI presented in literature and reports. The author chooses the most relevant factors determining the inflow of foreign capital to the host country. On the basis of selected determinants and by analysing the structure of foreign direct investment in Poland, an assessment of Polish investment attractiveness was made. pl
dc.subject.pl internacjonalizacja - kapitał zagraniczny - bezpośrednie inwestycje zagraniczne - atrakcyjność inwestycyjna pl
dc.subject.en internationalization - foreign capital - foreign direct investments - investment attractiveness pl
dc.contributor.reviewer Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.contributor.reviewer Gancarczyk, Marta pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92523-114844 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)