Jagiellonian University Repository

Księgozbiór z Bielan w Bibliotece Jagiellońskiej : zabezpieczenie i konserwacja, zasób, udostępnianie : komunikat o stanie opracowania : czerwiec 2011

pcg.skipToMenu

Księgozbiór z Bielan w Bibliotece Jagiellońskiej : zabezpieczenie i konserwacja, zasób, udostępnianie : komunikat o stanie opracowania : czerwiec 2011

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska