Jagiellonian University Repository

OCENA MARKETINGU POLITYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE FREKWENCJI WYBORCZEJ W ŚWIETLE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

pcg.skipToMenu

OCENA MARKETINGU POLITYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE FREKWENCJI WYBORCZEJ W ŚWIETLE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

Show full item record

dc.contributor.advisor Klima, Janina [SAP11012527] pl
dc.contributor.author Fidera, Angelika pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T06:11:35Z
dc.date.available 2020-07-25T06:11:35Z
dc.date.submitted 2014-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200650
dc.language pol pl
dc.title OCENA MARKETINGU POLITYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE FREKWENCJI WYBORCZEJ W ŚWIETLE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ pl
dc.title.alternative EVALUATION OF POLITICAL MARKETING ON THE EXAMPLE OF VOTER TURNOUT IN TRAGIC CIRCUMSTANCES OF THE SMOLENSK DISASTER pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Marketing polityczny stanowi podstawę działań Polskich polityków. Wpływ tej strategii zostanie opisany w poniższej pracy. Podstawą jest tu oddziaływanie Katastrofy Smoleńskiej na wynik frekwencji wyborczej w 2010 roku.Pierwszy rozdział jest merytorycznym ukazaniem marketingu w pojęciu ogólnym, przedstawiono jego zasady, odwołano się do modelu marketingu-mix. Kolejny rozdział stanowi szczegółową analizę definicji marketingu w ujęciu politycznym. Przedstawiono wówczas jego różne rodzaje wykorzystywane w wyborach prezydenckich. Trzeci rozdział jest ukazaniem tragicznych okoliczności wyborów, a także zaprezentowaniem sylwetek kandydatów ubiegających się wówczas o fotel prezydenta.Ostatni rozdział stanowi opis przeprowadzonych badań. Ich analiza, oraz wnioski z nich wysunięte są podstawą do zrozumienia wpływu negatywnego zjawiska, jakim była Katastrofa Smoleńska na wynik frekwencji wyborczej podczas wyborów prezydenckich. pl
dc.abstract.en Political marketing is the basis for actions Polish politicians. The impact of this strategy will be described in this work. The basis is here Smolensk disaster has the impact to outcome of voter turnout in 2010.The first chapter is a substantial manifestation of the concept of marketing in general, presented its principles, reference is made to the model of the marketing-mix. The next chapter provides a detailed analysis of the definition of marketing in terms of politics. Then presents the different types used in the presidential election. The third chapter is a manifestation of the tragic circumstances of the election. As well as profiles presented the candidates for president.The last chapter provides a description of the research. Analysis and conclusions from them forward is fundamental to understanding the impact of a negative phenomenon, which was the result of Smolensk disaster turnout during the presidential election. pl
dc.subject.pl frekwencja wyborcza - marketing - marketing polityczny – reklama - wybory prezydenckie pl
dc.subject.en advertising - marketing - political marketing - presidential election- voter turnout pl
dc.contributor.reviewer Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.contributor.reviewer Klima, Janina [SAP11012527] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92510-166957 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie i doradztwo gospodarcze pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)