Jagiellonian University Repository

Narodziny cenzury filmowej w Ameryce. Kodeks Haysa i cenzura w latach 20. i 30. XX wieku

pcg.skipToMenu

Narodziny cenzury filmowej w Ameryce. Kodeks Haysa i cenzura w latach 20. i 30. XX wieku

Show full item record

dc.contributor.advisor Polit, Jakub [SAP11015076] pl
dc.contributor.author Kapała, Adriana pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T06:08:20Z
dc.date.available 2020-07-25T06:08:20Z
dc.date.submitted 2014-10-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200599
dc.language pol pl
dc.title Narodziny cenzury filmowej w Ameryce. Kodeks Haysa i cenzura w latach 20. i 30. XX wieku pl
dc.title.alternative The birth of film censorship in the United States. Hays Code and censorship in the 20s and 30s in XX century. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem mojej pracy jest cenzura filmowa w Stanach Zjednoczonych w latach 20 i 30. XX wieku. W tym okresie doszło do ukształtowania się instytucji cenzorskich oraz wydania Kodeksu Haysa, czyli zbioru zakazów i nakazów dotyczących treści filmowych. Głównym zagadnieniem podejmowanym w rozprawie jest próba odpowiedzi na pytanie dlaczego cenzura pojawiła się w Stanach, jakie były tego uwarunkowania i jak w praktyce funkcjonował aparat nadzorujący przemysł. Próba odpowiedzi na powyższe tezy jest podparta badaniami filmów jakie powstały w tym okresie i języka jakim posługiwało się kino. pl
dc.abstract.en The theme of my work is censorship in the United States in 20s and 30s. In recent years, film censorship was created by labels. The main issue in the trial is to answer the question of why censorship appeared in the United States, and how to operate in practice. An attempt to answer the above thesis is supported by studies of films. pl
dc.subject.pl kino, cenzura, Hollywood pl
dc.subject.en cinema, censorship, Hollywood pl
dc.contributor.reviewer Patek, Artur [SAP11014403] pl
dc.contributor.reviewer Polit, Jakub [SAP11015076] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92457-95569 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)