Jagiellonian University Repository

Notariusz- status prawny notariusza

pcg.skipToMenu

Notariusz- status prawny notariusza

Show full item record

dc.contributor.advisor Walaszek-Pyzioł, Anna [SAP11005655] pl
dc.contributor.author Wiśniowska, Emilia pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T06:05:58Z
dc.date.available 2020-07-25T06:05:58Z
dc.date.submitted 2016-09-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200567
dc.language pol pl
dc.title Notariusz- status prawny notariusza pl
dc.title.alternative Notary - Notary's legal status pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Analiza statusu prawnego notariusza w polskim systemie prawa. Opierając się na aktualnych przepisach prawa polskiego oraz unijnego przedstawiam zwód notariusza w obecnym systemie prawa. W pracy została omówiona droga do zawodu notariusza, wymieniono oraz przeanalizowano przesłanki podmiotowe jakie stawia się przed kandydatami na notariuszy. Poruszono również wymogi, jakich spełnienia oczekuje się już od samego notariusza. Przedstawiono czyjemu i w jakiej formie nadzoru podlega notariusz (Minister Sprawiedliwości, Prezesi Sądów, Krajowa Rada Notarialna).Zasadnicza zaś kwiestia to przeanalizowanie koncepcji statusu notariusza w Polsce. Omówienie poszczególnych poglądów jaką funkcję pełni notariusz w świetle obowiązujących przepisów. pl
dc.abstract.en Basing on actual regulations of the Polish and European Union's laws, I present notary's profession in the current law system. In my thesis I discussed the path leading to becoming a notary, I listed and analyzed the conditions which future notary candidates need to meet. I also broached the requirements that actual notaries need to meet. I presented who and in what form, does the notary report to (Minister of Justice, Presidents of the Court, Natonial Chamber of Notaries). The fundamental issue, that needs to be analyzed, is the concept of notary's status in Poland. Discussing the individual opinions on what function does the notary perform in the eyes of binding regulations. pl
dc.subject.pl notariusz status prawny notariusza pl
dc.subject.en concept of notary's status,polish law pl
dc.contributor.reviewer Długosz, Tomasz [SAP11019060] pl
dc.contributor.reviewer Walaszek-Pyzioł, Anna [SAP11005655] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92422-82551 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)