Jagiellonian University Repository

Nowoczesność w późnych komediach Aleksandra Fredry na przykładzie "Z Przemyśla do Przeszowy".

pcg.skipToMenu

Nowoczesność w późnych komediach Aleksandra Fredry na przykładzie "Z Przemyśla do Przeszowy".

Show full item record

dc.contributor.advisor Kijak-Sawska, Aleksandra pl
dc.contributor.author Haładyj, Mirosław pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T06:02:10Z
dc.date.available 2020-07-25T06:02:10Z
dc.date.submitted 2014-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200507
dc.language pol pl
dc.title Nowoczesność w późnych komediach Aleksandra Fredry na przykładzie "Z Przemyśla do Przeszowy". pl
dc.title.alternative Modernity in the late comedies by Aleksander Fredro based on the example of the play „From Przemyśl to Przeszowa” pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca dotyczy pośmietnie wydanej komedii autorstwa Aleksandra Fredry, pt. "Z Przemyśla do Przeszowy". Jej analiza pozwala, lepiej zrozumieć późną twórczość Fredry, który w 1835 r. zaprzestał wydawania swoich dzieł, ale nie porzucił działalności pisarskiej. Praca ukazuje, że pomimo braku aktywnego uczestnictwa w życiu literackim, Fredro świetnie odnalazł się w nowej, kapitalistycznej rzeczywistości, czego dowodem jest jego fascynacja najnowoczesniejszymi nowinkami technicznymi, takimi jak kolej, którą uczynił bohaterką swojej sztuki. pl
dc.abstract.en The topic of my dissertation is about the modernity in late comedies by Aleksander Fredro based on the example of the play "From Przemyśl to Przeszowa". The analysis gives us an opportunity to understand the late works by Aleksander Fredro who stopped publishing his works in 1835. However he didn't stopped writing. This dissertation proves that instead of not participating in the literary life, Fredro found his place in the new capitalist reality. The proof of this is his fascination of technical innovations such as the railway which he made one of the creatures of his play. pl
dc.subject.pl Fredro, pośmiertne komedie, nowoczesność, kolej pl
dc.subject.en Fredro, posthumous comedy, modernity, railway pl
dc.contributor.reviewer Pekaniec, Anna pl
dc.contributor.reviewer Kijak-Sawska, Aleksandra pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92360-85667 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)