Jagiellonian University Repository

Koegzystencja szamanizmu i chrześcijaństwa w Korei

pcg.skipToMenu

Koegzystencja szamanizmu i chrześcijaństwa w Korei

Show full item record

dc.contributor.advisor Trojnar, Ewa [SAP11019951] pl
dc.contributor.author Heban, Maja pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T06:01:35Z
dc.date.available 2020-07-25T06:01:35Z
dc.date.submitted 2014-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200498
dc.language pol pl
dc.title Koegzystencja szamanizmu i chrześcijaństwa w Korei pl
dc.title.alternative Coexistence of Shamanism and Christianity in Korea pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przedstawienie współistnienia koreańskiego szamanizmu oraz chrześcijaństwa w Korei. W części pierwszej praca skupia się na opisie koreańskiego szamanizmu z jego charakterystyką i historią. W drugiej części przedstawiona zostaje historia koreańskiego chrześcijaństwa, zaś w części trzeciej oba systemy zostają zestawione w kontekście ich rywalizacji i koegzystencji. Poruszone zostają kwestie synkretyzmu typowego dla koreańskiego szamanizmu oraz specyficznego charakteru, jakie przybrały w Korei chrześcijaństwo. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is to describe the coexistence of Shamanism and Christianity in Korea. The first part of the thesis is focused on Korean Shamanism and provides a description of its history and traits. In the second part of the thesis, the history of Korean Christianity is described. In the final part, the relationship between both systems' followers is explored in the context of their rivalization and coexistence. Syncretism typical for Korean Shamanism and the unique character of Korean Christianity are described as well. pl
dc.subject.pl szamanizm, chrześcijaństwo, Korea, mutang pl
dc.subject.en Shamanism, Christianity, Korea, mudang pl
dc.contributor.reviewer Trojnar, Ewa [SAP11019951] pl
dc.contributor.reviewer Barańska, Dorota [SAP13037132] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92350-114747 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy studia dalekowschodnie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)