Jagiellonian University Repository

Fundusze private equity na polskim rynku finansowym

pcg.skipToMenu

Fundusze private equity na polskim rynku finansowym

Show full item record

dc.contributor.advisor Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.contributor.author Łuszczyńska, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T06:00:00Z
dc.date.available 2020-07-25T06:00:00Z
dc.date.submitted 2014-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200473
dc.language pol pl
dc.title Fundusze private equity na polskim rynku finansowym pl
dc.title.alternative Private equity funds on polish financial market pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym celem pracy jest analiza funkcjonowania funduszy private equity w Polsce, wzbogacona analizą rynku tego typu funduszy w Europie Środkowo-Wschodniej. Fundusze private equity w tej części Europy prężnie się rozwijają, dzięki dynamicznemu wzrostowi ich gospodarek. Swój potencjał w tym zakresie wykorzystuje też Polska, zbliżając się do wyników osiąganych przez kraje Europy Zachodniej. Źródła wykorzystane w pracy to przez wszystkim pozycje książkowe o tematyce inwestycji alternatywnych, a szczególności funduszy private equity. Bazowano również na komunikatach prasowych spółek, publikacjach i stronach internetowych oraz licznych danych statystycznych Europejskiego Stowarzyszenia Private Equity i Venture Capital koniecznych przy tworzeniu charakterystyki rynku funduszy private equity w Europie Środkowo-Wschodniej i w Polsce. pl
dc.abstract.en The main purpose of this paper is to analyze of functioning of private equity funds in Poland with detailed analysis of market of Central and Eastern Europe for this type of funds. In this part of Europe private equity funds are growing rapidly, mainly because of the dynamic economic growth. Especially Poland, which has quite similar results to the countries of Western Europe, use its potential in this part of Europe. Sources used in this paper are mainly about alternative investments and private equity funds. Some of the information comes from company’s press releases, online publications, websites and statistical data of the European Private Equity Venture Capital Association, which were necessary in creating the characteristics of private equity market in Central and Eastern Europe. pl
dc.subject.pl inwestycje alternatywne - private equity - rynek finansowy - rynek kapitałowy - venture capital pl
dc.subject.en alternative investments - capital market - financial market -private equity - venture capital pl
dc.contributor.reviewer Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.contributor.reviewer Trojak, Mariusz [SAP11016779] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92325-112228 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy rachunkowość i zarządzanie finansami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)