Jagiellonian University Repository

Koliberatura - zjawisko liberatury dla dzieci w kulturze europejskiej

pcg.skipToMenu

Koliberatura - zjawisko liberatury dla dzieci w kulturze europejskiej

Show full item record

dc.contributor.advisor Kocój, Ewa [SAP11020301] pl
dc.contributor.author Karpińska, Urszula pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:59:53Z
dc.date.available 2020-07-25T05:59:53Z
dc.date.submitted 2014-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200471
dc.language pol pl
dc.title Koliberatura - zjawisko liberatury dla dzieci w kulturze europejskiej pl
dc.title.alternative Liberature in the field of children's literature pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy przedstawiono – pod kątem jej związków z literaturą młodego odbiorcy – liberaturę, nazywaną nowym rodzajem literackim i opisaną po raz pierwszy w 1999 roku przez Zenona Fajfera. Omówiono istotę liberatury – czyli literatury, w której wizualna strona utworu stanowi pełnoprawny środek stylistyczny – i literatury dziecięcej w kulturze europejskiej. Odpowiedziano na pytanie, czy literatura dla dzieci może być liberaturą, a także wskazano cechy, które o tym decydują. Zestawiono podobieństwa i różnice liberatury dla dzieci i dorosłych, przywiązując dużą wagę do specyfiki młodego czytelnika. Wskazano także na pułapki, mogące prowadzić do błędnego uznania niektórych książek dla dzieci za liberaturę i opisano, co wyróżnia liberaturę dla dzieci od książek dla dzieci niebędących liberaturą. Do zobrazowania teorii posłużyły przykłady konkretnych utworów dla dzieci: Alicja w Krainie Czarów, Kubuś Puchatek, Muminki, Mały Książę, seria książek o antropomorficznych zwierzętach autorstwa Beatrix Potter. Zmierzono się z nowym zagadnieniem, jakim jest liberatura, konfrontując je ze szczególnym działem literatury, jaki stanowi literatura dla dzieci, zauważając poznawczy potencjał drzemiący w zestawieniu tych dwóch obszarów. Z jednej strony liberatury, czyli literatury, w której forma, a nie tylko treść, jest kluczowa, a z drugiej literatury dla dzieci, która także wyróżnia się szczególną, skierowaną do młodego odbiorcy formą. pl
dc.abstract.en This paper presents liberature – named and described in 1999 by Zenon Fajfer, called the new genre of literature – in the field of children’s books. Discusses issues of liberature and children’s literature in European culture. Answers the question if children’s literature can be liberature or not and points features which defines it. Compares similarities and differences between liberature for children and liberature for adult readers with paying attention to specificity of young readers. Indicates traps that could lead to misunderstanding of the essence of liberature and describes what distinguishes liberature for children from non-liberature children’s books. To picture thesis uses actual works dedicated for children: Alice in Wonderland, Winnie the Pooh, The Moomins, The Little Prince, series of books about anthropomorphic animals by Beatrix Potter. Faces a new issue, which is liberature, confronting it with a particular part of literature, which iis a children’s literature, noting the cognitive potential of juxtaposition of these two areas. First of all liberature in which form, not only the content, is crucial. And on the other hand literature for children, which also stands out for a special, addressed to the young audience form. pl
dc.subject.pl LIBERATURA – LITERATURA DZIECIĘCA – ZENON FAJFER – KATARZYNA BAZARNIK – NOWY RODZAJ LITERACKI pl
dc.subject.en LIBERATURE – CHILDREN’S LITERATURE – ZENON FAJFER – KATARZYNA BAZARNIK – NEW GENRE OF LITERATURE pl
dc.contributor.reviewer Marecki, Piotr [SAP11019423] pl
dc.contributor.reviewer Kocój, Ewa [SAP11020301] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92323-34265 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy kultura współczesna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)