Jagiellonian University Repository

Zasada podziału władzy a pozycja ustrojowa sądownictwa w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki

pcg.skipToMenu

Zasada podziału władzy a pozycja ustrojowa sądownictwa w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki

Show full item record

dc.contributor.advisor Zięba, Andrzej [SAP11012329] pl
dc.contributor.author Skrobecki, Lech pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:59:19Z
dc.date.available 2020-07-25T05:59:19Z
dc.date.submitted 2014-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200462
dc.language pol pl
dc.title Zasada podziału władzy a pozycja ustrojowa sądownictwa w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki pl
dc.title.alternative The principle of separation of powers and the unique constitutional position of the judiciary in the United Kingdom and the United States of America pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca jest przedstawieniem pozycji ustrojowej sądownictwa w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych w szerokim kontekście prawnym i politycznym. Oprócz historycznej genezy kształtowania się pozycji ustrojowej władzy sądowniczej, klasycznej analizy fundamentalnych teorii dotyczących działalności judykatywy, oraz przedstawienia skutków decyzji sędziowskich, ma być przede wszystkim analizą instytucjonalną, ukazującą wymiar sprawiedliwości z perspektywy funkcjonowania innych segmentów władzy – ich wzajemnego oddziaływania i przenikania. Ważne miejsce w prezentowanej analizie zajmuje rola, jaką na kształtowanie statusu sądownictwa odegrał model prawny common law – fundament ustrojowy państw anglosaskich. Praca jest również próbą naświetlenia politycznego charakteru wymiaru sprawiedliwości – obok istotnej roli kwestii teoretycznych oraz praktyki orzecznictwa sędziowskiego. Ma być ona zatem swoistym dopełnieniem opracowań opierających się głównie na kluczu chronologicznym lub strukturalnym w omawianiu problematyki sądownictwa w Zjednoczonym Królestwie i USA. pl
dc.abstract.en This elaboration presents the systemic position of the judiciary in the United Kingdom and the United States in a wide context of the legal and political context. It describes the historical origins of the development of the political position of the judiciary, analyzes the fundamental theories on the activities of the judiciary and shows the implications of judicial decisions. In addition it shows the administration of Justice from the perspective of the functioning of the other segments of the power. An important place takes the role of common law legal model - the unique constitutional basis of anglo-saxon countries. The description also highlights the political nature of the justice system. Thus, this is a complement of the elaborations based mainly on the key chronological or structural issues in the discussion of the judiciary in the United Kingdom and the United States. pl
dc.subject.pl wielka brytania, stany zjednoczone, sądownictwo, common law, podział władz pl
dc.subject.en united kingdom, united states of america, the judiciary, common law, separation of powers pl
dc.contributor.reviewer Zięba, Andrzej [SAP11012329] pl
dc.contributor.reviewer Kowalski, Grzegorz [SAP11017900] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92313-85631 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo polityczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)