Jagiellonian University Repository

Studies of changes of signals shapes in plastic scintillator strips

pcg.skipToMenu

Studies of changes of signals shapes in plastic scintillator strips

Show full item record

dc.contributor.advisor Moskal, Paweł [SAP11015350] pl
dc.contributor.author Pawlik-Niedźwiecka, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:58:41Z
dc.date.available 2020-07-25T05:58:41Z
dc.date.submitted 2014-11-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200452
dc.language eng pl
dc.title Studies of changes of signals shapes in plastic scintillator strips pl
dc.title.alternative Badanie kształtu impulsów świetlnych w paskowych scyntylatorach polimerowych. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym celem pracy magisterskiej były studia własności sygnałóww plastikowych detektorach scyntylacyjnych o różnych kształtach. Przetestowanezostały scyntylatory o długości 500 mm i przekrojach: kwadratowym (14 mm bok),sześciokątnym (9 mm bok), trójkątnym (17 mm bok) i okrągłym (16 mm i 10 mmśrednicy). Wykonano szereg pomiarów przy użyciu radioaktywnego źródła 68 Geumieszczonego w ołowianym kolimatorze. Układ pomiarowy składał się z 500 mmpaska połączonego z dwoma fotopowielaczami przy użyciu żelu optycznego orazdetektora referencyjnego. Pomiary zostały wykonane dla 5 pozycji wzdłuż każdegoz pasków. Zaobserwowano, że czas narastania rośnie, natomiast czas opadaniamaleje, wraz z odległością pomiędzy miejscem naświetlania a fotopowielaczem. pl
dc.abstract.en The main aim of this master thesis was to study properties of signals in plasticscintillator detectors with different shapes. The scintillators with the lengthof 500 mm and cross sections of square (14 mm side), hexagonal (9 mm side),triangular (17 mm side) and circular (16 mm and 10mm dia.) were studied.A series of measurements were done with 68 Ge radioactive source placed in leadcollimator. 500 mm long scintillator connected to two photomultipliers by opticalgel and reference detector were used to make an experimental setup.Measurements were performed at 5 positions across each strip. It was observedthat the rise time increases and the fall time decreases with the distance betweenthe irradiation place and photomultiplier. pl
dc.subject.pl Tomografia PET, scyntylatory, kształty sygnałów, J-PET. pl
dc.subject.en PET tomography, scintillators, signal shapes, J-PET. pl
dc.contributor.reviewer Moskal, Paweł [SAP11015350] pl
dc.contributor.reviewer Smyrski, Jerzy [SAP11011139] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92302-133128 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.fieldofstudy fizyka jądrowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)