Jagiellonian University Repository

CHIŃSKA POLITYKA KURSU WALUTOWEGO

pcg.skipToMenu

CHIŃSKA POLITYKA KURSU WALUTOWEGO

Show full item record

dc.contributor.advisor Ząbkowicz, Anna [SAP11018187] pl
dc.contributor.author Verema, Svitlana pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:58:15Z
dc.date.available 2020-07-25T05:58:15Z
dc.date.submitted 2014-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200445
dc.language pol pl
dc.title CHIŃSKA POLITYKA KURSU WALUTOWEGO pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest kwestia wyboru reżimu kursowego w Chinach w latach 1994-2013 i jej wpływ na wyniki gospodarcze tego państwa, partnerów w wymianie gospodarczej i pozycję juana. W pracy zostały też omówione najważniejsze aspekty teoretyczne odnoszące się do kursu walutowego i polityki kursowej. pl
dc.abstract.en This piece of work focus on the question of exchange-rate regime in China in 1994-2013 as well as on its impact on economic performance of the country, on China's trade partners and on listings of the juan. The paper covered the most important theoretical issues with regard to exchange rate and to exchange-rate policy. pl
dc.subject.pl kurs walutowy, reżim kursowy, polityka kursowa, niedowartościowanie, globalna nierównowaga, bilans płatniczy pl
dc.subject.en exchange rate, exchange rate regimes, exchange rate policy, undervaluation, global imbalance, balance of payments. pl
dc.contributor.reviewer Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.contributor.reviewer Ząbkowicz, Anna [SAP11018187] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92295-47990 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)