Jagiellonian University Repository

Europejczycy w Wietnamie – od kolonialisty do ekspatriaty

pcg.skipToMenu

Europejczycy w Wietnamie – od kolonialisty do ekspatriaty

Show full item record

dc.contributor.advisor Królikowski, Hubert [SAP11020270] pl
dc.contributor.author Rękawek, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:58:03Z
dc.date.available 2020-07-25T05:58:03Z
dc.date.submitted 2014-10-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200442
dc.language pol pl
dc.title Europejczycy w Wietnamie – od kolonialisty do ekspatriaty pl
dc.title.alternative Europeans in Vietnam - from a colonist to expatriate pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca poświęcona została ewolucji kontaktów pomiędzy Wietnamem a Europą, od ekspansji kolonialnej rozpoczętej w XVI w. do czasów współczesnych. Głównym celem było ukazanie roli Europejczyków, jaką odegrali w Wietnamie, oraz jej transformacja z perspektywy historycznej do współczesności. Zaprezentowane zostały historyczne kontakty, związane z przybyciem pierwszych Europejczyków na tereny wietnamskie, okres trwania Indochin Francuskich, oraz konflikty zbrojne w XX w., które przyczyniły się do uzyskania niezależności, a następnie zjednoczenia Wietnamu. Następnie przedstawiono ewolucję oficjalnych stosunków dyplomatycznych, pomiędzy Francją, Rosją, a także UE, od początków XX w. do reformy doi moi i czasów współczesnych. W pracy uwzględniono wpływy europejskie, które w dalszym ciągu, odgrywają znaczącą rolę w Wietnamie. Również Europejczycy, którzy obecnie przybywają na tereny Socjalistycznej Republiki Wietnamu, zostali przedstawieni na przykładzie najliczniejszych grup: turystów i ekspatriantów. W szczególny sposób uwzględniono wzrost zainteresowania regionem, pod względem potencjału turystycznego i obecnego runku pracy. pl
dc.abstract.en This thesis concerns relation between Vietnam and Europe, from the colonial times to modern days. The subject matter is evolution of relationship and also the influence Europeans in Vietnam, from historical perspective: colonial expansion, establishment of French Indochina, and armed conflicts in the 20th century to present day. Official diplomatic relations with Vietnam, are presented on the example of France, Russia and the EU also consider changes from the early twentieth century to Doi Moi – economic reforms initiated in 1986 and present. Particular attention is European influence on modern Vietnam and tourists and expatriates from Europe, increase popularity of Vietnam, as a tourist destination and labor market for foreigners. pl
dc.subject.pl Wietnam, Europejczycy, stosunki międzynarodowe, kolonializm, ekspatrianci pl
dc.subject.en Vietnam, Europeans, colonist, expatriate pl
dc.contributor.reviewer Królikowski, Hubert [SAP11020270] pl
dc.contributor.reviewer Lubina, Michał pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92292-99955 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy studia dalekowschodnie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)