Jagiellonian University Repository

Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji

pcg.skipToMenu

Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji

Show full item record

dc.contributor.advisor Dumas, Anna [SAP11019065] pl
dc.contributor.author Pilszczek, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:58:00Z
dc.date.available 2020-07-25T05:58:00Z
dc.date.submitted 2014-10-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200441
dc.language pol pl
dc.title Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji pl
dc.title.alternative EU funds as a source of investment financing pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Fundusze Unii Europejskiej przeznaczone na rozwój infrastruktury powinny służyć zwiększeniu atrakcyjności środowiska inwestycyjnego, tworzeniu miejsc pracy i rozwojowi przedsiębiorczości. Ich głównym celem jest ułatwienie dostępu do źródeł finansowania. pl
dc.abstract.en European Union funds for infrastructure development should serve to increase the attractiveness of the investment environment, job creation and business development. Their main purpose is to facilitate access to finance. pl
dc.subject.pl źródła finansowania, fundusze unijne, zrównoważony rozwój pl
dc.subject.en financing sources, EU funds, sustainable development pl
dc.contributor.reviewer Nita, Adam [SAP11015128] pl
dc.contributor.reviewer Dumas, Anna [SAP11019065] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92291-99684 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)