Jagiellonian University Repository

SPECYFIKA INDONEZYJSKIEGO PRZEMYSŁU TYTONIOWEGO

pcg.skipToMenu

SPECYFIKA INDONEZYJSKIEGO PRZEMYSŁU TYTONIOWEGO

Show full item record

dc.contributor.advisor Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.contributor.author Kowalski, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:57:56Z
dc.date.available 2020-07-25T05:57:56Z
dc.date.submitted 2014-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200440
dc.language pol pl
dc.title SPECYFIKA INDONEZYJSKIEGO PRZEMYSŁU TYTONIOWEGO pl
dc.title.alternative Specificity of the Indonesian tobacco industry pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca porusza tematykę przemysłu tytoniowego w Indonezji. Przemysł ten jest bardzo mocnoregulowany przepisami prawa w świecie zachodnim. W Indonezji natomiast regulacje prawnew bardzo niewielkim stopniu w ten przemysł ingerują. Jest to jeden z powodów dla których w2010 roku cały świat obiegło nagranie dwuletniego indonezyjskiego chłopca, palącegonałogowo papierosy. Indonezja jest miejscem gdzie reklamy wyrobów tytoniowych sąwidoczne na każdym kroku. Praca jest próbą wyjaśnienia przyczyn takiego stany rzeczy.Opisany tu zostały czynniki ekonomiczne, społeczne oraz kulturowe. Jak się okazało bardzoważna rolę w kształtowaniu rynku tytoniowego w Indonezji odegrała właśnie kultura. Tenwłaśnie czynnik został uznany za równie ważny w tworzeniu indonezyjskiego raju tytoniowego,co czynniki ekonomiczne i społeczne. Praca zawiera analizę działalności największych firm przemysłu tytoniowego w Indonezji.Opisane tu zostały techniki promocyjne oraz działalność lobby przemysłu tytoniowego.Ciekawym jest również opis tego jak dalece zróżnicowaną działalność prowadzą opisywanefirmy tytoniowe w celu zwiększenia popytu na swoje produkty, oraz zapewnienie sobiestabilnej pozycji na rynku obecnie jak i w przyszłości. pl
dc.abstract.en Thesis referred to the theme of tobacco industry in Indonesia. This industry is heavily regulatedby law in the western world. However in Indonesia legal regulations barely interfere into thisindustry. This is one of the reasons why in 2010, the whole world went through the short videoof two years old Indonesian boy who smokes cigarettes. Indonesia is place where tobaccoadvertising is visible at every step. The thesis is an attempt to explain the reasons of thatsituation. There are economic, social and cultural factors described here. As it turned out, a veryimportant role in shaping the tobacco market in Indonesia has been played by culture. Culturewas considered as equally important factor in creation of the Indonesian tobacco paradise aseconomic and social factors. The paper contains an analysis of the activities of the tobacco industry's largest companies inIndonesia. It is describing techniques and promotional activities of the tobacco industry lobby.Very interesting part is the description of diversified activities of the tobacco companies usedto increase demand for their products, and to provide stable position on the market nowadaysand in future. pl
dc.subject.pl Azja, Indonezja, przemysł, rynek tytoniowy, wpływy kulturowe, pl
dc.subject.en Asia, cultural determinants, Indonesia, industry, tobacco market. pl
dc.contributor.reviewer Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.contributor.reviewer Okoń-Horodyńska, Ewa [SAP11016684] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92290-62311 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)