Jagiellonian University Repository

Darren Aronofsky i David Fincher: autorzy obsesji

pcg.skipToMenu

Darren Aronofsky i David Fincher: autorzy obsesji

Show full item record

dc.contributor.advisor Jagielski, Sebastian [SAP13036637] pl
dc.contributor.author Puchalska, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:57:14Z
dc.date.available 2020-07-25T05:57:14Z
dc.date.submitted 2014-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200429
dc.language pol pl
dc.title Darren Aronofsky i David Fincher: autorzy obsesji pl
dc.title.alternative Darren Aronofsky and David Fincher: auteurs of obsession pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca ma na celu wykazanie podobieństw tematycznych jak i stylistycznych w twórczości dwóch czołowych reżyserów kina amerykańskiego ostatnich lat: Darrena Aronofsky'ego oraz Davida Finchera. Praca opiera się na analizie porównawczej wybranych filmów wspomnianych twórców. Selekcja została dokonana poprzez wybranie dzieł o podobnej tematyce oraz rozwiązaniach formalnych. Tytułowe obsesje nie odnoszą się wyłącznie do warstwy fabularnej, ale również środków filmowych zastosowanych przez twórców w celu silniejszej identyfikacji widza z opowiadaną historią. Autor zwraca uwagę na liczne korespondencje między filmowym światem wykreowanym przez amerykańskich twórców, a otaczającą ich rzeczywistością. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is to prove and explore the stylistic and thematic similarities in the films of two leading directors of American cinema of recent years: Darren Aronofsky and David Fincher. The work is based on a comparative analysis of selected films of these artists. The selection was made by choosing works with similar themes and formal solutions. The title obsessions do not relate exclusively to the narrative layer , but also to the measures taken by the film makers to stronger viewers identification with the narrated story. The author draws attention to the many correspondences between the film world created by American artists and their surrounding reality. pl
dc.subject.pl Darren Aronofsky, David Fincher, dreszczowiec, obsesje, amerykańskie kino współczesne pl
dc.subject.en Darren Aronofsky, David Fincher, thriller, obsession,contemporary american film pl
dc.contributor.reviewer Jagielski, Sebastian [SAP13036637] pl
dc.contributor.reviewer Stach, Grażyna [SAP11007209] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92278-129084 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy filmoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)