Jagiellonian University Repository

Uwarunkowania rozwoju turystyki muzycznej w Polsce na przykładzie koncepcji platformy internetowej GoForMusic

pcg.skipToMenu

Uwarunkowania rozwoju turystyki muzycznej w Polsce na przykładzie koncepcji platformy internetowej GoForMusic

Show full item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Jacek [SAP11020304] pl
dc.contributor.author Prikhodko, Evgeniya pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:56:28Z
dc.date.available 2020-07-25T05:56:28Z
dc.date.submitted 2014-10-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200417
dc.language pol pl
dc.title Uwarunkowania rozwoju turystyki muzycznej w Polsce na przykładzie koncepcji platformy internetowej GoForMusic pl
dc.title.alternative The conditions for the development of music tourism in Poland illustrated with an example of the concept of e-commerce platform GoForMusic pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zagadnienie turystyki muzycznej dopiero nabiera znaczenia w kontekście dynamicznie zmieniającego się oblicza światowego rynku turystycznego oraz procesów, związanych z jego coraz szerszą dywersyfikacją. Sektor ten zawiera nisze dla przedsiębiorstw szukających możliwości dywersyfikacji oferty turystycznej oraz dla firm wchodzących na rynek i stawiających na zaspokajanie potrzeb mniej popularnych, aczkolwiek przynoszących możliwość zarobku i rozwoju biznesu. Jak się okazuje, nisza ta nie jest tak mała, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Niniejsza praca obejmuje zagadnienia teoretyczne związane z definicją pojęcia turystyki muzycznej oraz jej rodzajów na tle szerszego kontekstu turystyki kulturowej i jej podkategorii, w szczególności turystyki eventowej. Po wyjaśnieniu aspektów teoretycznych została przeprowadzona analiza rynku turystyki muzycznej w Polsce w ramach trzech wyodrębnionych sektorów: turystyka związana z wydarzeniami muzyki popularnej, wydarzeniami muzyki poważnej oraz wydarzeniami skierowanymi do muzyków. Dalej autorka analizuje ofertę touroperatorów zagranicznych odnoszącą się do wyjazdów w celu uprawiania turystyki muzycznej w Polsce. Następnie autorka prezentuje sylwetkę potencjalnego odbiorcy tego rodzaju turystyki. Pod koniec opracowania autorka omawia praktyczne aspekty dotarcia do klienta docelowego z ofertą turystyki muzycznej na przykładzie proponowanej platformy handlu elektronicznego GoForMusic. Analizując przedstawione zagadnienia, niniejsza praca demonstruje potencjał sektora turystyki muzycznej oraz proponuje konkretny model biznesowy oparty na preferencjach klienta docelowego. Przed zastosowaniem modelu, tj. serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej w praktyce, konieczne będzie przeprowadzenie precyzyjnego badania rynkowego oraz sporządzenie specyfikacji technicznych. pl
dc.abstract.en Music tourism related issues have recently emerged as a result of dynamically changing nature of the world tourism market and the processes related to its constantly growing diversification. Thus, certain gaps are revealed in this sector for the companies looking for the opportunities to diversify their offer as well as for those entering the market and opting for the “long tail” portion of the clientele. “Long tail” refers to the concept of satisfying less popular, non-mainstream needs, which nevertheless allow for profit generation and business development. It turns out that the revealed niche is not that small as it seemed to be at first sight. This work includes discussion of theoretical issues related to the definition of the notion of music tourism and its categories against the background of event tourism and its supercategory - cultural tourism. Following the discussion of the theoretical aspects, the work concentrates on the analysis of three sectors identified as potentially profitable for music tourism in Poland: popular music events, classic music events and music events intended mostly for amateur or professional musicians. Then author turn to analyzing the catalogue offer of international tour operators aiming to understand what kind of offers related to music tourism opportunities in Poland exist outside of Poland. Afterwards, the profile of target customer of popular music tourism is identified. At the end, it introduces the idea of an e-commerce platform GoForMusic, which is meant to fill the identified market gap and to reach target clientele with the offers of popular music tourism. Through careful analysis of the research issues and questions presented above, this work demonstrates the potential of the music tourism sector and suggests practically justified business model based on the preferences of the target client. The model, i.e. an internet service and related mobile application named GoForMusic, requires further feasibility study, technical specification and market research prior to actual introduction. pl
dc.subject.pl TURYSTYKA MUZYCZNA – E-HANDEL – GOFORMUSIC pl
dc.subject.en MUSIC TOURISM – E-COMMERCE - GOFORMUSIC pl
dc.contributor.reviewer Sroślak, Grzegorz [SAP11019938] pl
dc.contributor.reviewer Gancarczyk, Jacek [SAP11020304] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92256-171535 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w turystyce pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)