Jagiellonian University Repository

Tendencje w fotografii muzyki od lat 40. XX wieku do współczesności na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

pcg.skipToMenu

Tendencje w fotografii muzyki od lat 40. XX wieku do współczesności na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

Show full item record

dc.contributor.advisor Kajtoch, Wojciech [SAP11016184] pl
dc.contributor.author Dąbrowska, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:55:12Z
dc.date.available 2020-07-25T05:55:12Z
dc.date.submitted 2014-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200397
dc.language pol pl
dc.title Tendencje w fotografii muzyki od lat 40. XX wieku do współczesności na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii pl
dc.title.alternative Tendencies in music photography from 1940s to the modern times on the example of the United States and Great Britain pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca skupia się na opisie tendencji w fotografii muzyki od lat 40. XX wieku do współczesności na przykładzie dwóch największych ośrodków popkulturowych: Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Na podstawie analizy obfitej bazy danych autorka wskazuje na charakterystyczne cechy zdjęć artystów reprezentujących różne nurty muzyczne na przestrzeni ponad 70 lat oraz udowadnia, że wraz z rozwojem technik fotografii zmieniają się również trendy pod względem treści i formy wykonywanych ujęć. pl
dc.abstract.en The work focuses on the description of the trends in music photography from 1940s to the modern times on the example of the two biggest popcultural centers: the United States and Great Britain. Based on the analysis of abundant database the author shows the characteristic features of images of artists who represent different music genres. Moreover, proves that the development of photography in general, changed the trends in terms of content and form of music photography. pl
dc.subject.pl Fotografia, muzyka, popkultura pl
dc.subject.en Photography, music, pop culture pl
dc.contributor.reviewer Filas, Ryszard [SAP11014483] pl
dc.contributor.reviewer Kajtoch, Wojciech [SAP11016184] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92236-113947 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)