Jagiellonian University Repository

Sąsiedzi. Stosunki arabsko-żydowskie w Hebronie od lat 60’ do dzisiaj.

pcg.skipToMenu

Sąsiedzi. Stosunki arabsko-żydowskie w Hebronie od lat 60’ do dzisiaj.

Show full item record

dc.contributor.advisor Galas, Michał [SAP11014915] pl
dc.contributor.author Myszkowska, Wioletta pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:52:40Z
dc.date.available 2020-07-25T05:52:40Z
dc.date.submitted 2014-10-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200357
dc.language pol pl
dc.title Sąsiedzi. Stosunki arabsko-żydowskie w Hebronie od lat 60’ do dzisiaj. pl
dc.title.alternative Neighbors. Arab-Jewish relations in Hebron since the 60' pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca skupia się na stosunkach arabsko-żydowskich w Hebronie. W zarysie przedstawia dzieje społeczności żydowskiej w tym mieście, jej przemiany oraz relacje z arabskimi sąsiadami, które od lat 60' przyjęły wyjątkowy charakter. Codzienność Hebronu jest silnie uzależniona od wydarzeń dotyczących konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Praca stara się ukazać związek pomiędzy nimi oraz wyjaśnić kontekst oraz przyczynę, która ukształtowała współczesny Hebron. pl
dc.abstract.en Thesis is focusing on relations between Arabs and Jews in Hebron. It describes history of Jewish community in this city, it's evolution and relations with Arab neighbors which became exceptional example since the 60'. Everyday life in Hebron is strictly connected with big events of Israeli-Palestinian conflict. Thesis tries to emphasizes that connection and explain the context and the cause witch has shaped today's Hebron. pl
dc.subject.pl Hebron, Al-Halil, Zachodni Brzeg, konflikt, relacje pl
dc.subject.en Hebron, Al-Khalil, West Bank, conflict, relations pl
dc.contributor.reviewer Galas, Michał [SAP11014915] pl
dc.contributor.reviewer Węgrzyn, Ewa pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92193-96276 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy judaistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)