Jagiellonian University Repository

Flannery O’Connor’s Religious Vision

pcg.skipToMenu

Flannery O’Connor’s Religious Vision

Show full item record

dc.contributor.advisor Hauzer, Katarzyna [SAP11019412] pl
dc.contributor.author Domagalska, Nina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:50:09Z
dc.date.available 2020-07-25T05:50:09Z
dc.date.submitted 2014-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200317
dc.language eng pl
dc.title Flannery O’Connor’s Religious Vision pl
dc.title.alternative Religijna wizja Flannery O’Connor pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy magisterskiej jest wizja religijna w prozie Flannery O’Connor. Została ona przedstawiona na podstawie dwóch powieści: Wise Blood oraz The Violent Bear It Away, a także dwóch zbiorów opowiadań: A Good Man Is Hard to Find oraz Everything That Rises Must Converge. Flannery O’Connor jest pisarką o głębokiej, osadzonej w katolicyzmie świadomości religijnej. Jak wielokrotnie stwierdzała w swoich esejach i listach, jej proza ma z założenia odzwierciedlać jej światopogląd, przedstawiając silne i wyraźne przesłanie religijne. W przesłaniu tym główną rolę odgrywają pojęcia łaski, odkupienia, objawienia i duchowej transformacji. Praca eksploruje religijną wizję zawartą w prozie O’Connor ze szczególnym uwzględnieniem powyższych religijnych pojęć. Praca analizuje przeżycia bohaterów pod kątem ich duchowych doświadczeń powstałych w wyniku silnych, nierzadko traumatycznych i pełnych przemocy wydarzeń. Odseparowani od Boga, choć często religijni w sposób konwencjonalny, pełni pychy i samozadowolenia, innym razem zbuntowani wobec swoich religijnych korzeni i zafascynowani naukowym podejściem do rzeczywistości – to typowi bohaterowie O’Connor, którzy napotykają na swojej drodze morderstwo, gwałt, fizyczną i psychiczną agresję czy odrzucenie. W wyniku cierpienia przeżywają momenty objawienia, które prowadzą do duchowej transformacji. Praca przedstawia zróżnicowane opinie krytyków na temat tego, czy autorce udało się przekonująco przedstawić swoją religijną wizję, w której bohaterowie ulegają religijnej i duchowej przemianie, doświadczając łaski i odkupienia. Zdania krytyków są podzielone i ich interpretacje poszczególnych utworów różnią się w odniesieniu do typowych dla Flannery O’Connor momentów objawienia. Czasem opinie są skrajnie różne, co, jak wskazuje praca, wynika z niejednoznaczności i wielowymiarowości prozy O’Connor oraz artystycznego kunsztu autorki. Pisarka nie stosuje religijnej propagandy ani nie posługuje się dydaktycznym czy moralizatorskim tonem, malując złożoność fizycznej i duchowej rzeczywistości, osadzonej w religijnym światopoglądzie. pl
dc.abstract.en The topic of the thesis is the religious vision in Flannery O’Connor’s fiction. It has been presented on the basis of two novels:Wise Blood and The Violent Bear It Away, as well as two short story collections: A Good Man Is Hard to Find and Everything That Rises Must Converge. Flannery O’Connor is a Catholic author of strong religious convictions. The religious intent of her works was confirmed by her in her numerous essays or letters. Her fiction renders a religious message, whose major concepts are grace, redemption, revelation and spiritual transformation. The thesis explores the religious vision, treating with particular attention the above mentioned concepts. O’Connor’s typical protagonists are separated from God. Sometimes conventionally religious, self-righteous and self-contended, other times rebellious against their orthodox upbringing and fascinated with humanistic intellectualism, they face brutality and violence of the secular world. They fall prey to or witness murder, rape, psychical and physical aggression, or rejection and as a result experience pain and suffering, which consequently leads them to the moment of revelation and spiritual transformation. The thesis presents a range of critical opinion varying on the interpretation of the religious vision of the writer and offering sometimes completely different views on the question whether the author was successful in rendering the moment of revelation and spiritual transformation of the protagonists. The diversity of opinions, as the thesis points out, stems from the complexity and multidimensionality of the fiction, as well as from the writer’s artistic literary skill. Flannery O’Connor does not use religious propaganda and she is neither didactic nor moralistic in her approach. She skillfully renders the complex aspects of spiritual reality, which stem from her orthodox religious standpoint. pl
dc.subject.pl Flannery O'Connor religijna wizja pl
dc.subject.en Flannery O'Connor religious vision pl
dc.contributor.reviewer Mazur, Zygmunt [SAP11009440] pl
dc.contributor.reviewer Hauzer, Katarzyna [SAP11019412] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92148-34308 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy filologia angielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)