Jagiellonian University Repository

Metody zwiększenia efektywności poprzez coaching, trening i szkolenia

pcg.skipToMenu

Metody zwiększenia efektywności poprzez coaching, trening i szkolenia

Show full item record

dc.contributor.advisor Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.contributor.author Gibas, Wojciech pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:49:38Z
dc.date.available 2020-07-25T05:49:38Z
dc.date.submitted 2014-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200309
dc.language pol pl
dc.title Metody zwiększenia efektywności poprzez coaching, trening i szkolenia pl
dc.title.alternative Methods to increase to efficiency through coaching , practice and training courses . pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zwiększająca się konkurencja w obecnych czasach, sprawia, że dążenie do osiągnięcia efektywności przedsiębiorstwa jest coraz bardziej trudne i wymaga podejmowania innowacyjnych działań. Realizacja strategii mającej na celu wzrost efektywności spoczywa głównie na kadrze zarządzającej, ale także na całym zespole pracowników. Poniższa praca wskazuje, że zarówno coaching, trening i szkolenia są metodami wspomagającymi wzrost efektywności pl
dc.abstract.en Increasing competition in these times, that makes the pursuit of the company's efficiency is becoming increasingly difficult and requires taking innovative actions. The implementation of a strategy to increase the effectiveness rests primarily on the management team, but also for the whole team of employees. This work shows that both the coaching, training and schooling are methods of supporting increased efficiency. pl
dc.subject.pl coaching – efektywność – metoda – szkolenie - trening pl
dc.subject.en coaching – efficiency – method – schooling - training pl
dc.contributor.reviewer Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.contributor.reviewer Rosiński, Jerzy pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92139-172028 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)