Jagiellonian University Repository

Ocena spożycia kofeiny przez kobiety w ciąży

pcg.skipToMenu

Ocena spożycia kofeiny przez kobiety w ciąży

Show full item record

dc.contributor.advisor Piórecka, Beata [SAP20001806] pl
dc.contributor.author Chadzińska, Zuzanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:46:20Z
dc.date.available 2020-07-25T05:46:20Z
dc.date.submitted 2014-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200257
dc.language pol pl
dc.title Ocena spożycia kofeiny przez kobiety w ciąży pl
dc.title.alternative Assessment of caffeine consumption by pregnant women. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wprowadzenie. Ryzyko związane z nadmiernym spożyciem kofeiny przez kobiety w ciąży dotyczy niskiej masy urodzeniowej dziecka, wzrostu częstości występowania zaburzeń oddychania, pogorszonej pracy serca oraz możliwości wystąpienia przedwczesnego porodu.Cel pracy. Celem badania była ocena spożycia produktów zawierających kofeinę wśród kobiet w ciąży uczęszczających do szkoły rodzenia w dużym mieście oraz próba oszacowania ilości spożywanej kofeiny z całodzienną racją pokarmową. Materiał i metoda. Badanie przeprowadzono na grupie 70 kobiet w ciąży biorących udział w zajęciach w trzech szkołach rodzenia w Krakowie. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety składający się z trzech części.Wyniki. Średni wiek badanych wyniósł 30,36 lat (SD± 3,26). Najczęściej spożywanym napojem zawierającym kofeinę wśród badanych kobiet jest herbata czarna ekspresowa. Ponad 1/3 ankietowanych (34,29%) przyznała, że w czasie ciąży spożywa kawę czarną mieloną, a 55,71% kawę rozpuszczalną. Średnie spożycie kofeiny w wybranej grupie kobiet wyniosło 87,57 mg/dzień (SD±58,89). Najwięcej kofeiny dziennie badane kobiety pobierają pijąc herbatę czarną ekspresową. Wykazano, że im bardziej zaawansowana ciąża, tym pobór kofeiny z dietą wśród ciężarnych jest mniejszy. Ponad 90% ankietowanych w czasie ciąży spożywa wodę mineralną niegazowaną, z czego 72,86% zadeklarowało, że w ciągu dnia wypija 3 lub więcej szklanki wody. Blisko 90% ankietowanych zadeklarowało, że od momentu stwierdzenia ciąży wprowadziło zmiany w sposobie odżywiania i najczęściej było to zwiększenie spożycia warzyw i owoców.Wnioski. Kobiety w ciąży istotnie ograniczają spożycie kofeiny w ciągu dnia, a także wraz z czasem trwania ciąży. Najczęstszym źródłem kofeiny w diecie badanych kobiet jest herbata czarna. pl
dc.abstract.en Introduction. The risk associated with excessive caffeine consumption by pregnant women concerns of low birth weight, increased incidence of respiratory disorders, impaired heart rate and premature birth. The aim of the study was to assess the intake of caffeinated products among pregnant women attending antenatal classes in a large city and an attempt to estimate the amount of caffeine consumed with the day's food ration.Material and methods. The study was conducted on a group of 70 pregnant women who attend antenatal classes at three facilities in Krakow. The study used a method of diagnostic survey and the research tool was the author's questionnaire consisting of three parts.Results. Mean age was 30.36 years (SD ± 3.26). The most commonly consumed beverage containing caffeine among women surveyed is black tea express. More than one third of respondents (34.29%) admitted that during pregnancy they drink black ground coffee, and 55.71% soluble coffee. Average intake of caffeine in a selected group of women was 87.57 mg / day (SD ± 58.89). The most common source of caffeine in the diet of women surveyed is black tea. It has been shown that the more advanced the pregnancy, the consumption of caffeine in the diet of pregnant women is smaller. Over 90% of respondents in pregnancy drinks non-carbonated mineral water, of which 72.86% declared that during the day she drinks three or more glasses of water. Nearly 90% of respondents declared that since the they are pregnant they changed the diet and mostly it was increasing the consumption of fruit and vegetables. Conclusions. Pregnant women significantly limit the intake of caffeine during the day, as well as with the duration of pregnancy. The most common source of caffeine in the diet of women surveyed is black tea. pl
dc.subject.pl kofeina; spożycie, zachowania żywieniowe, szkoły rodzenia, kobiety w ciąży pl
dc.subject.en caffeine, intake, eating behaviors, prenatal classes, pregnant women pl
dc.contributor.reviewer Piórecka, Beata [SAP20001806] pl
dc.contributor.reviewer Duplaga, Mariusz [SAP20001389] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92085-110975 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)