Jagiellonian University Repository

Odbiorca kodujący i dekodujący kina polskiego lat 50 na podstawie filmu "Dwie brygady".

pcg.skipToMenu

Odbiorca kodujący i dekodujący kina polskiego lat 50 na podstawie filmu "Dwie brygady".

Show full item record

dc.contributor.advisor Majewski, Tomasz pl
dc.contributor.author Trzebuniak, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:45:39Z
dc.date.available 2020-07-25T05:45:39Z
dc.date.submitted 2014-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200246
dc.language pol pl
dc.title Odbiorca kodujący i dekodujący kina polskiego lat 50 na podstawie filmu "Dwie brygady". pl
dc.title.alternative Encoding and decoding recipient of Polish cinema 50s based on the movie Dwie Brygady pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Temat niniejszej pracy dotyczy polskiej kinematografii w jednym z najbardziej interesujących okresów historycznych. Polskie kino okresu stalinowskiego, silnie zideologizowane, miało niebagatelny wpływ na odbiorcę. W kolejnych rozdziałach, oprócz przybliżenia założeń teorii Halla, korzystam z jego narzędzi odnosząc je do socrealistycznego filmu Dwie brygady. Oprócz odczytania oficjalnego – nazywanego przez Halla preferowanym przez nadawcę, wskazuję na potencjalne odczytanie opozycyjne, być możę bliższe rzeczywistej recepcji tego dzieła przez część widzów z lat 50. pl
dc.abstract.en The theme of this paper concerns the Polish cinema in one of the most interesting historical periods. Polish cinema of the Stalinist period, highly ideological, have a substantial impact on the recipient. In the following chapters, in addition to the assumptions of the theory of approximations Hall, using its tools relating them to the socialist realist film Two brigades. In addition to the reading of the official - called by Hall preferred by the sender, pointing to the potential reading of the opposition, perhaps closer to the actual reception of this work by the part of the audience of the 50s. pl
dc.subject.pl kodowanie, dekodowanie, lata 50, kino polskie pl
dc.subject.en encoding, decoding, 50s, Polish cinema pl
dc.contributor.reviewer Majkowski, Tomasz [SAP14001259] pl
dc.contributor.reviewer Majewski, Tomasz pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92074-147471 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.fieldofstudy antropologiczno-kulturowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)