Jagiellonian University Repository

Kapitał ludzki oraz kapitał intelektualny jako dobra wycenialne w przedsiębiorstwie na przykładzie Grupy Kapitałowej Lotos S.A.

pcg.skipToMenu

Kapitał ludzki oraz kapitał intelektualny jako dobra wycenialne w przedsiębiorstwie na przykładzie Grupy Kapitałowej Lotos S.A.

Show full item record

dc.contributor.advisor Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.author Tomkiewicz, Kamil pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:45:09Z
dc.date.available 2020-07-25T05:45:09Z
dc.date.submitted 2014-10-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200238
dc.language pol pl
dc.title Kapitał ludzki oraz kapitał intelektualny jako dobra wycenialne w przedsiębiorstwie na przykładzie Grupy Kapitałowej Lotos S.A. pl
dc.title.alternative Human capital and intellectual capital as a good valuation of the company – on the example Grupa Kapitałowa Lotos S.A. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca dotyczyła wyceny kapitału ludzkiego i kapitału intelektualnego w Grupie Kapitałowej Lotos S.A. W tym celu przeprowadzono badania w oparciu o skonsolidowane raporty roczne Grupy Kapitałowej Lotos S.A. W czasie badań uzyskano główne wnioski:•Grupa Kapitałowa Lotos S.A. nie zamieszcza wszystkich danych ilościowych na temat swojej działalności w skonsolidowanych raportach rocznych. •Wskaźnik kapitału intelektualnego waha się w badanym okresie (2011 – 2013 rok). •Wskaźniki kapitału ludzkiego osiągają najniższe wartości w 2013 roku (2011 – 2013 rok). •Nie można obliczyć żadnego wskaźnika dotyczącego szkoleń w Grupie Kapitałowej Lotos S.A. ze względu na brak danych.•Zauważa się pogarszającą się sytuację finansową w Grupie Kapitałowej Lotos S.A. •W Grupie Kapitałowej Lotos S.A. w 2013 roku gwałtownie spadł zysk netto w porównaniu do lat 2011 – 2012. pl
dc.abstract.en The work covered the valuation of human capital and intellectual capital in the Grupa Kapitałowa Lotos S.A. For this purpose, studies were conducted on the basis of the consolidated annual reports Grupy Kapitałowej Lotos S.A. The main conclusions of the research were as follows:•Grupa Kapitałowa Lotos S.A. not include all of quantitative data on their activities in the consolidated annual reports.•Indicator of intellectual capital varies over the period considered (2011 – 2013 year).•Indicators of human capital reached the lowest value in 2013 (2011 – 2013 year).•We cannot calculate any indicator of training in Grupa Kapitałowa Lotos S.A. due to lack of data.•It is noted worsening of the financial situation of the Grupa Kapitałowa Lotos S.A.•In the Grupa Kapitałowa Lotos S.A. in 2013 net profit fell sharply compared to the years 2011 – 2012. pl
dc.subject.pl kapitał ludzkikapitał intelektualnyGrupa Kapitałowa Lotos S.A.wskaźniki kapitału ludzkiego wskaźniki kapitału intelektualnego pl
dc.subject.en human capital\nintellectual capital\nGrupa Kapitałowa Lotos S.A. \nindicators of human capital \nindicators of intellectual capital pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92065-133619 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)