Jagiellonian University Repository

Obraz rodziny w wybranych utworach Lwa Tołstoja i Jurija Trifonowa

pcg.skipToMenu

Obraz rodziny w wybranych utworach Lwa Tołstoja i Jurija Trifonowa

Show full item record

dc.contributor.advisor Pietrzycka-Bohosiewicz, Ewa [SAP11007200] pl
dc.contributor.author Pająk, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:44:42Z
dc.date.available 2020-07-25T05:44:42Z
dc.date.submitted 2014-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200231
dc.language pol pl
dc.title Obraz rodziny w wybranych utworach Lwa Tołstoja i Jurija Trifonowa pl
dc.title.alternative Family portrait in selected composition of Leo Tolstoy and Yury Trifonov pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza rozprawa stanowi próbę analizy archetypowej wybranych utworów Lwa Tołstoja ("Anna Karenina") oraz Jurija Trifonowa ("Zamiana", "Bilans wstępny"). W pracy został zaprezentowany obraz rodziny rosyjskiej dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Zastosowana metoda badawcza pozwoliła zagłębić się w psychikę bohaterów i pokazać szczegółowe portrety postaci. Celem pracy jest ukazanie zróżnicowanych obrazów rodziny, która uległa przekształceniu na przestrzeni lat pod wpływem wydarzeń historycznych oraz społecznych. Pierwszy rozdział został poświęcony zagadnieniu archetypu oraz jego roli w literaturze. Pozostałe dwa rozdziały stanowią analizę stosunków rodzinnych oraz ukazują przyczyny rozpadu najważniejszej komórki społecznej. W zakończeniu przedstawiono wnioski własne wynikające z pracy. W toku rozważań pojawiają się zagadnienia z dziedziny historii, psychologii oraz filozofii. pl
dc.abstract.en This dissertation is an attempt of archetypical analyze based on selected composition of Leo Tolstoy ("Anna Karenina") and Yuri Trifonov ( "The Exchange ", " Preliminary Conclusions") . The study presents russian family portraits of the nineteenth and twentieth centuries . The applied research method allowed to immerse into the character's psychology and shows the detailed character portraits . The aim of present dissertation is to show the different family portraits , which has evolved over the years by historical and social influence. The first chapter is dedicated for concept of archetype and its role in literature. Another two chapters analyzes family relationships and shows reasons of family decay. pl
dc.subject.pl rodzina, archetyp, matka, ojciec, małżeństwo pl
dc.subject.en family, archetype, mother, father, marriage pl
dc.contributor.reviewer Pietrzycka-Bohosiewicz, Ewa [SAP11007200] pl
dc.contributor.reviewer Trojanowska, Urszula [SAP11017790] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92059-166080 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia rosyjska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)