Jagiellonian University Repository

ZARZĄDZANIE W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY SZKOŁA SZACHOWA „CZARNY KOŃ

pcg.skipToMenu

ZARZĄDZANIE W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY SZKOŁA SZACHOWA „CZARNY KOŃ

Show full item record

dc.contributor.advisor Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.contributor.author Ważny, Paweł pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:42:10Z
dc.date.available 2020-07-25T05:42:10Z
dc.date.submitted 2014-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200191
dc.language pol pl
dc.title ZARZĄDZANIE W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY SZKOŁA SZACHOWA „CZARNY KOŃ pl
dc.title.alternative Managing a small enterprise on the example of Chess School "Black Horse" pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przedstawienie procesu zarządzania małym przedsiębiorstwem na przykładzie wybranej firmy. Autor przedstawia definicje, koncepcje i strategie zarządzania z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań małych firm. W pracy zaprezentowano również własną, autorską koncepcję zarządzania opartą na silnym osadzeniu małego przedsiębiorstwa w środowisku lokalnym. Charakterystyka procesu zarządzania Szkołą Szachową „Czarny Koń” ułatwia zrozumienie problemów, przed którymi stoją małe firmy oraz potwierdza wykorzystanie przez jej właścicieli różnych strategii zarządzania z uwzględnieniem koncepcji przedstawionej przez autora. pl
dc.abstract.en The purpose of this paper is to present the process of small business management in the case study. The author presents the definitions, concepts and strategies of management taking into account the specific circumstances of conducting a small enterprise. The paper also presents its own unique concept of management based on the strong settlement of small businesses in the local environment. Characteristic of the Chess School "Black Horse" management process makes it easier to understand the problems faced by small firms, and confirms using by the owners various management strategies, including the concept presented by the author. pl
dc.subject.pl małe przedsiębiorstwo, studium przypadku, zarządzanie pl
dc.subject.en case study, managing, small enterprise pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.reviewer Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92018-166496 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy marketing i logistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)