Jagiellonian University Repository

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie ZWRI sp.z.o.o

pcg.skipToMenu

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie ZWRI sp.z.o.o

Show full item record

dc.contributor.advisor Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.contributor.author Syrek, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:40:32Z
dc.date.available 2020-07-25T05:40:32Z
dc.date.submitted 2014-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200165
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie ZWRI sp.z.o.o pl
dc.title.alternative Human resources management in ZWRI sp.z.o.o company pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy magisterskiej jest analiza przedsiębiorstwa ZWRI sp. z o. o. pod kątem motywacji, a zatem zbadanie czy w przedmiotowej firmie działa system motywacyjny i na czym jest on oparty. Część poświeconą badaniom poprzedza część teoretyczna dotycząca motywacji oraz opis badanego przedsiębiorstwa. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is to analyze the company ZWRI sp. Terms of motivation and, therefore, to examine whether, in this company incentive system works and what it is based. Part of the Research precedes the theoretical part on the motivation and description of the enterprise concerned. pl
dc.subject.pl przedsiębiorstwo - motywacja - zasoby ludzkie - zarządzanie pl
dc.subject.en human resources – motivation – company - management pl
dc.contributor.reviewer Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91989-82679 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy marketing i logistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)