Jagiellonian University Repository

Ocena wpływu żeli myjących na stopień nawilżenia naskórka i przeznaskórkową utratę wody

pcg.skipToMenu

Ocena wpływu żeli myjących na stopień nawilżenia naskórka i przeznaskórkową utratę wody

Show full item record

dc.contributor.advisor Kordus, Katarzyna [SAP20012660] pl
dc.contributor.author Maśnik, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:40:13Z
dc.date.available 2020-07-25T05:40:13Z
dc.date.submitted 2014-10-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200160
dc.language pol pl
dc.title Ocena wpływu żeli myjących na stopień nawilżenia naskórka i przeznaskórkową utratę wody pl
dc.title.alternative Impact assessment of body washes on degree of skin moisturizing and transepidermal water loss. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wprowadzenie: Żele do mycia ciała to kosmetyki używane do codziennej pielęgnacji skóry. Jako środki myjące, zawierają w składzie detergenty mogące wpływać negatywnie na stopień nawilżenia skóry i przeznaskórkową utratę wody (TEWL). Przyczyną tego mogą być składniki mogące uszkadzać barierę naskórkową, zmieniać pH skóry lub wykazywać właściwości drażniące. Nawilżające żele myjące powinny zawierać substancje aktywne, łagodzące działanie surfaktantów oraz odbudowujące barierę lipidową warstwy rogowej naskórka, a ponadto mieć w składzie substancje utrzymujące wilgoć i odżywiające skórę.Cel: Celem badania jest sprawdzenie wpływu trzech żeli do mycia ciała na stopień nawilżenia skóry oraz transepidermalną utratę wody z naskórka po jednorazowej aplikacji preparatu.Materiał i metody: Przebadano wpływ jednorazowego użycia trzech żeli pod prysznic, wykonano pomiary korneometrem (stopnia nawilżenia skóry) oraz tewametrem (transepidermalnej utraty wody z naskórka) firmy MPA5 Courage–Khazaka Electronic Gmbh. Porównano wyniki przed umyciem, bezpośrednio po użyciu kosmetyku, a także 60 i 120 min. później u 100 badanych ochotników. Następnie dokonano interpretacji badania poprzez test istotności dla średniej różnicy wyników pomiarów nawilżenia i TEWL po zastosowaniu analizowanych kosmetyków.Wyniki: Po czterokrotnym badaniu stopnia nawilżenia skóry i TEWL(przed umyciem, po użyciu produktu oraz 60 min. i 120 min. później) żel „Dove® Deeply Nourishing” wykazał zwiększenie wartości TEWL i zmniejszenie nawilżenia skóry. Hipoalergiczny żel pod prysznic „Physiogel®” po 120 min. od użycia spowodował spadek wartości nawilżenia i brak negatywnego wpływu na TEWL, a natomiast żel do mycia „Biały Jeleń® - naturalny” zwiększył zarówno poziom nawilżenia naskórka jak również wartości TEWL. Wnioski: Jednokrotna aplikacja preparatu „Dove® Deeply Nourishing” wskazuje na niekorzystny wpływ preparatu na skórę. Żel „Physiogel®” po jednokrotnej aplikacji zmniejszył poziom nawilżenia skóry, nie wpłynął jednak w istotnie na wartość TEWL, a żel „Biały Jeleń - naturalny®” zwiększył wartości nawilżenia i TEWL po jednokrotnej aplikacji, co uniemożliwia wyciągnięcie wniosków o wpływie produktu na skórę w obu przypadkach. pl
dc.abstract.en Introduction: Cleansing liquids are cosmetics used for daily skin care. Body wash products including the composition of detergents, that may negatively affect moisturizing of the skin and transepidermal water loss (TEWL). The reason of above may be the ingredients that can damage the epidermal barrier, change the pH of the skin or have irritant properties. Moisturizing cleansing cosmetics should contain active ingredients, soothing effect of surfactants and rebuilding the lipid barrier of the stratum corneum, and also include humectants and moisturizers. Aim: The purpose of this recharge is to examine the influence of three cleansing liquids for skin hydration and transepidermal water loss after a single application of the product. Material and Methods: We examined the impact of single-use three body washes, measurements were taken by Corneometer (degree of hydration of the skin) and by Tewameter (TEWL) which are produced by MPA5 Courage–Khazaka Electronic Gmbh. The results were compared before washing, immediately after the use of cosmetics, and also 60 and 120 minutes later with 100 volunteers. Then performed the interpretation of the research by test of significance for medium difference in measurements of hydration and TEWL after application of cosmetics analyzed. Results: After a four-stage test of skin hydration and TEWL (before washing, after using the product, and also 60 and 120 minutes later) cleansing liquid "Dove® Deeply Nourishing" showed an increase in TEWL values and a decrease in skin hydration. Hypoallergenic shower gel "Physiogel®" after 120 minutes caused a decline in the use of hydration and no negative effect on TEWL, whereas body wash "Biały Jeleń® - natural" increase both levels: hydration of the epidermis as well as the value of TEWL. Conclusions: A one-application preparation "Dove® Deeply Nourishing" indicates the adverse effect of product on the skin. Body wash "Physiogel®" after a single application reduced the moisture level of the skin, however, did not affect significantly the value of TEWL, and the cleansing liquid "Biały Jeleń - natural®" increased the value of hydration and TEWL after a single application, making it impossible to draw conclusions about the impact of the product in both cases. pl
dc.subject.pl żele myjące, detergenty, suchość skóry, TEWL, pielęgnacja skóry, emolienty. pl
dc.subject.en body washes, surfactants, dry skin, TEWL, skin care, emollients. pl
dc.contributor.reviewer Śpiewak, Radosław [SAP20002334] pl
dc.contributor.reviewer Kordus, Katarzyna [SAP20012660] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91982-95308 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy kosmetologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)