Jagiellonian University Repository

Schematy narracyjne w programach talent show

pcg.skipToMenu

Schematy narracyjne w programach talent show

Show full item record

dc.contributor.advisor Majewska, Małgorzata [SAP11019844] pl
dc.contributor.author Pabian, Arleta pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:40:09Z
dc.date.available 2020-07-25T05:40:09Z
dc.date.submitted 2014-10-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200159
dc.language pol pl
dc.title Schematy narracyjne w programach talent show pl
dc.title.alternative Narrative patterns in talent show TV programs pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest udowodnienie, że programy talent show opierają się na schematach narracyjnych. Zwłaszcza jest to widoczne przy doborze i selekcji uczestników.Pierwszy rozdział poświęcę na omówienie ogólnych zagadnień z dziedziny kultury masowej, telewizji, Internetu i społeczeństwa spektaklu. Są to dziedziny, w których realizuje się talent show.W drugim rozdziale omówię wybrane przeze mnie programy talent show, które następnie wykorzystam do mojej analizy.W następnym rozdziale przedstawię czym są schematy narracyjne. Posłuży mi do tego koncepcja Wyprawy Bohatera, której twórcą jest Christopher Vogler.Ostatni rozdział będzie częścią badawczą mojej pracy, w której poddam analizie uczestników wybranych talent show pod kątem obecności schematów narracyjnych.Na zakończenie przedstawię podsumowanie, które zawierać będzie porównanie omawianego materiału oraz najważniejsze wnioski. pl
dc.abstract.en The aim of this work is to prove that the programs talent show based on the patterns of narrative. This is especially evident in the selection and selection of participants. The first chapter will devote to discuss general issues in the field of mass culture, television, Internet and society of the spectacle. These are areas in which implements a talent show. In the second chapter I will discuss the programs I select talent show, which then will use for my analysis. In the next chapter I will present what they are diagrams narrative. Serve me to this concept of the Hero's Journey, whose founder is Christopher Vogler. The last chapter will be part of my research work, in which participants give up analysis of selected talent show for the presence of patterns of narrative. In conclusion, I will present a summary, which will include a comparison of the material in question and the most important conclusions. pl
dc.subject.pl talent show, schematy narracyjne, Wyprawa Bohatera, społeczeństwo spektaklu, telewizja pl
dc.subject.en talent show, narrative patterns, The Hero's Journey, society of the spectacle, television pl
dc.contributor.reviewer Wawer, Monika [SAP11019662] pl
dc.contributor.reviewer Majewska, Małgorzata [SAP11019844] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91981-151652 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)