Jagiellonian University Repository

Porównanie Internetowych narzędzi realizacji polityki informacyjnej Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych

pcg.skipToMenu

Porównanie Internetowych narzędzi realizacji polityki informacyjnej Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych

Show full item record

dc.contributor.advisor Nahotko, Marek [SAP11116142] pl
dc.contributor.author Leśniak, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:39:09Z
dc.date.available 2020-07-25T05:39:09Z
dc.date.submitted 2014-10-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200143
dc.language pol pl
dc.title Porównanie Internetowych narzędzi realizacji polityki informacyjnej Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych pl
dc.title.alternative Comparison of European Union’s and United Nations Organization’s Internet Tools of Information Policy. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Polityka informacyjna to kluczowy element działalności organizacji międzynarodowej, której skuteczność wymaga poparcia społecznego. Szczególnie ważne jest zatem dla wszechstronnych i mających bardzo duży zasięg terytorialny organizacji jak Unia Europejska oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych, wykorzystanie odpowiednich narzędzi realizacji polityki informacyjnej. W dzisiejszych czasach wraz ze wzrostem znaczenia Internetu, głównymi narzędziami informacyjnymi stały się strony WWW. Zaczęto zwracać większą uwagę na ich projektowania, zarządzanie oraz zawartość. EUR-Lex oraz ODS to serwisy zawierające dokumenty publikowane przez instytucje i organy UE oraz ONZ. Spoczywa na nich ważna rola pośredników informacji między organizacjami a obywatelami ich państw członkowskich. Są także środkiem do usystematyzowania całej dokumentacji jaką produkują obie organizacje. Dlatego ważne jest, aby spełniały podstawowe kryteria przedstawione w niniejszej pracy. Analiza wykonana za pomocą tych kryteriów pozwoliła porównać i określić, który z serwisów jest lepiej odpowiada na potrzeby użytkowników. W badaniu pod wieloma względami lepiej wypada serwis EUR-Lex, który jest bardziej rozbudowany oraz pełni dodatkową funkcję jako oficjalna wersja Dziennika Ustaw Unii Europejskiej. Z kolei ODS jest prostą bazą dokumentów, która ma za zadanie udostępniać dokumenty ONZ bez potrzeby uruchamiania zbędnych funkcji. pl
dc.abstract.en Information policy is a key element for gaining social support for the activities of an international organization. Important is the choice of tools for the implementation of information policy, especially for such a comprehensive organizations and of such large ranges as the European Union and the United Nations Organization. Nowadays with increasing importance in our lives of the electronic media such as Internet, it becomes important to present all the information on the Website in best possible way. EUR-Lex and ODS are sites that contains documents published by the institutions and bodies of EU and UN. They have the important role of information intermediaries between organizations and citizens of the Member States. Also they serve as a medium to sort out the enormity of the documentation which is produced by both organizations. For this purposes such websites should meet basic requirements for online legal and documentation databases. Study made possible to compare and determine which website is more suitable for users. As conclusion EUR-Lex is better in many ways. It is more expanded and also fulfils the role of official Journal of Laws of the European Union. On the other hand ODS is simply database which task is sharing the UN documents without unnecessary functions. pl
dc.subject.pl NARZĘDZIA INTERNETOWE - ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH - POLITYKA INFORMACYJNA - UNIA EUROPEJSKA pl
dc.subject.en EUROPEAN UNION - INFORMATION POLICY - INTERNET TOOLS - UNITED NATIONS ORGANIZATION pl
dc.contributor.reviewer Cisek, Sabina [SAP11013900] pl
dc.contributor.reviewer Nahotko, Marek [SAP11116142] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91965-95724 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)