Jagiellonian University Repository

Ewaluacja treści w serwisach Web 2.0 dla czytelników

pcg.skipToMenu

Ewaluacja treści w serwisach Web 2.0 dla czytelników

Show full item record

dc.contributor.advisor Nahotko, Marek [SAP11116142] pl
dc.contributor.author Dudka, Alicja pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:38:57Z
dc.date.available 2020-07-25T05:38:57Z
dc.date.submitted 2014-10-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200140
dc.language pol pl
dc.title Ewaluacja treści w serwisach Web 2.0 dla czytelników pl
dc.title.alternative The evaluation of contents in the networking sites Web 2.0 for readers pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca dotyczy zagadnień związanych z ewaluacją treści w serwisach Web. 2.0 dla czytelników. Omówiono zagadnienia terminologiczne oraz podjęto próby zdefiniowania tych pojęć. Wiele uwagi poświęcono analizie polskich i zagranicznych serwisów książkowych pod kątem przyjętych przez autorkę kryteriów. Oceniając je uwzględniono następujące elementy: kryterium aktualności treści, nawigację, szatę graficzną, bezpieczeństwo i prywatność użytkowników oraz opcje dodatkowe. Główną problematyką badawczą było przedstawienie mechanizmów oceniania treści, jakimi dysponują serwisy książkowe oraz wyjaśnienie ich roli w podejmowaniu decyzji czytelniczych. pl
dc.abstract.en This paper is concerned with issues related to evaluation of contents in the networking sites Web 2.0 for readers. Terminological issues and attempts to define this notion were discussed. Much attention has been paid to the analysis of polish and foreign book social networks for the criteria adopted by the author. The assessment include the following elements: criterion of correctness and the actuality of the concents, navigation, graphic design, security and privacy of users and additional options. The main issues of the research was to provide mechanisms to assess the content available to book services and to clarify their role in decision-making reading pl
dc.subject.pl SERWISY WEB. 2.O - UŻYTKOWNIK – MECHANIZMY OCENIANIA TREŚCI - CZYTELNICTWO pl
dc.subject.en NETWORKING SITES WEB 2.0 - USER - MECHANISMS TO ASSESS THE CONTENT - READING pl
dc.contributor.reviewer Krakowska, Monika [SAP11018381] pl
dc.contributor.reviewer Nahotko, Marek [SAP11116142] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91962-116180 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)