Jagiellonian University Repository

International Society for Knowledge Organization w Polsce - 20 lat istnienia. Analiza działalności.

pcg.skipToMenu

International Society for Knowledge Organization w Polsce - 20 lat istnienia. Analiza działalności.

Show full item record

dc.contributor.advisor Babik, Wiesław [SAP11015751] pl
dc.contributor.author Soyk, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:38:16Z
dc.date.available 2020-07-25T05:38:16Z
dc.date.submitted 2014-12-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200129
dc.language pol pl
dc.title International Society for Knowledge Organization w Polsce - 20 lat istnienia. Analiza działalności. pl
dc.title.alternative International Society for Knowledge Organization in Poland – 20 years of existence. Analysis of activity. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem tej pracy magisterskiej jest międzynarodowe stowarzyszenie poświęcone organizacji wiedzy w Polsce. Celem pracy jest przedstawienie rozwoju International Society for Knowledge Organization w Polsce, na przełomie 20 lat, jej wkład w nurcie organizacji wiedzy, zarówno na szczeblu krajowym jak międzynarodowym. Badania wykonano za pomocą metod jakościowych oraz ilościowych. Wykorzystana został metoda historyczna oraz analizy i krytyki piśmiennictwa, z technik badawczych posłużono się: analizą dokumentów oraz wywiadem. Głównym założeniem było, iż ISKO w Polsce prężnie działa w sferze działalności organizacyjnej, konferencyjnej i publikacyjnej. Z wyników badań wynika iż, Stowarzyszenie Organizacji Wiedzy w Polsce wciąż się rozwija, w chwili obecnej ma ponad 50 członków, z całej Polski. Aktywnie bierze udział w konferencjach naukowych w Polsce jak i na świecie. Najsłabszym punktem działalności badanego Stowarzyszenia w Polsce jest działalność publikacyjna. Działalność publikacyjna to najsłabszy punkt Stowarzyszenia. pl
dc.abstract.en The subject of this MA thesis is an international association dedicated to the knowledge organization in Poland. The aim of the study is to present the development of the International Society for Knowledge Organization in Poland, through of 20 years its contribution to the strand of the organization of knowledge, both at the national and international level. The study was performed by means of the qualitative and quantitative methods; such as the historical method or the analysis and critique of the literature. The research techniques were used as well: analysis of documents and the interview. The main assumption was that ISKO in Poland is very active in the field of organizational and conference activities and publishing. The results of the research show that the Association of the Organization for Knowledge in Poland continues to grow, currently having over 50 members from the whole Poland. It actively participates in scientific conferences in Poland and all around the world. Certainly, one of the greatest achievements of this year was the Thirteenth International Conference of ISKO, which took place in Kraków. Publishing is the weakest point of the Association in Poland. pl
dc.subject.pl INTERNATIONAL SOCIETY FOR KNOWLEDGE ORGANIZATION – ORGANIZACJA WIEDZY – POLSKA – DZIAŁALNOŚĆ KONFERENCYJNA – DZIAŁALNOŚĆ PUBLIKACYJNA – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA pl
dc.subject.en ANALYSIS OF ACTIVITY - INTERNATIONAL SOCIETY FOR KNOWLEDGE ORGANIZATION - POLAND - KNOWLEDGE ORGANIZATION – CONFERENCES – PUBLICATIONS pl
dc.contributor.reviewer Babik, Wiesław [SAP11015751] pl
dc.contributor.reviewer Jaskowska, Małgorzata [SAP11016440] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91951-166589 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)