Jagiellonian University Repository

Marketing w organizacjach pozarządowych na przykładzie Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko

pcg.skipToMenu

Marketing w organizacjach pozarządowych na przykładzie Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko

Show full item record

dc.contributor.advisor Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.contributor.author Sroka, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:37:33Z
dc.date.available 2020-07-25T05:37:33Z
dc.date.submitted 2014-10-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200118
dc.language pol pl
dc.title Marketing w organizacjach pozarządowych na przykładzie Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko pl
dc.title.alternative Marketing in non-governmental organizations on the example of the Anna Dymna`s „Mimo Wszystko" Foundation. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest charakterystyka i ocena zastosowania marketingu w organizacji pozarządowej na przykładzie Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym zaprezentowano oparte na literaturze przedmiotu rozważania na temat zarządzania organizacją. Drugi to najważniejsze dane dotyczące organizacji pozarządowych, aspektów prawnych ich funkcjonowania oraz zarządzania nimi. Trzeci rozdział zawiera opis najważniejszych elementów marketingu ze szczególnym uwzględnieniem ich adaptacji w organizacjach pozarządowych. Czwarty rozdział obejmuje charakterystykę badanej organizacji, jej historię, specyfikę wykonywanej działalności oraz działania marketingowe podejmowane przez organizację.Piąty rozdział poświęcony został charakterystyce, ocenie działań i propozycji zmian w dziedzinie marketingu stosownych przez Fundację Anny Dymnej. pl
dc.abstract.en The present dissertation aims to describe and evaluate a usage of marketing of an non-governmental organization. In order to achieve this goal, the activity of the Anna Dymna`s „Mimo Wszystko" Foundation has been analysed. The study consists of five chapters. The first one presents a discussion, based on secondary sources, about management of the organization in general. The second chapter presents an essence and some specific features and legal aspects of non-governmental organizations. The third chapter analyses the usage elements of marketing in non governmental organizations. The fourth chapter describes the organization which is the subject of the research and gives its history. It also shows the nature of its activity and the marketing strategies it employs. The fifth empirical chapter is devoted to the evaluation the usage of marketing. Additionally, it shows the missing elements and proposes changes that could be introduced in the activities of Anna Dymna’s Foundation. pl
dc.subject.pl Marketing - Organizacja pozarządowa pl
dc.subject.en Marketing - Non-Governmental Organization pl
dc.contributor.reviewer Szopa, Andrzej [SAP11013801] pl
dc.contributor.reviewer Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91939-122930 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)