Jagiellonian University Repository

Współczesna polska dyplomacja kulturalna

pcg.skipToMenu

Współczesna polska dyplomacja kulturalna

Show full item record

dc.contributor.advisor Paleczny, Tadeusz [SAP11010744] pl
dc.contributor.author Wójcik, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:37:30Z
dc.date.available 2020-07-25T05:37:30Z
dc.date.submitted 2014-10-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200117
dc.language pol pl
dc.title Współczesna polska dyplomacja kulturalna pl
dc.title.alternative Contemporary Polish cultural diplomacy pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca opisuje model współczesnej polskiej dyplomacji kulturalnej. W rozdziałach teoretycznych zostały omówione następujące pojęcia: kultura, dyplomacja, dyplomacja publiczna oraz dyplomacja kulturalna. W rozdziale opisującym schemat współczesnej polskiej dyplomacji kulturalnej została opisana działalność instytucji zajmujących się promocją polskiej kultury za granicą, m. in. Instytuty Polskie, Instytut Adama Mickiewicza czy Międzynarodowe Centrum Kultury. pl
dc.abstract.en The work describes the model of contemporary Polish cultural diplomacy. The theoretical chapters discuss the following concepts: culture, diplomacy, public diplomacy and cultural diplomacy. Last chapter describes the scheme of contemporary Polish cultural diplomacy including institutions which promote Polish culture abroad. pl
dc.subject.pl dyplomacja kulturalna, polska dyplomacja kulturalna, promocja polskiej kultury, dyplomacja publiczna pl
dc.subject.en cultural diplomacy, public diplomacy, promotion of Polish culture, Polish cultural diplomacy pl
dc.contributor.reviewer Banaszkiewicz, Magdalena pl
dc.contributor.reviewer Paleczny, Tadeusz [SAP11010744] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91938-150134 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy kulturoznawstwo międzynarodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)