Jagiellonian University Repository

WYKORZYSTANIE MARKETINGU SENSORYCZNEGO JAKO CZYNNIKA KONKURENCYJNEGO FIRMY NA PRZYKŁADZIE SIECI SKLEPÓW ODZIEŻOWYCH

pcg.skipToMenu

WYKORZYSTANIE MARKETINGU SENSORYCZNEGO JAKO CZYNNIKA KONKURENCYJNEGO FIRMY NA PRZYKŁADZIE SIECI SKLEPÓW ODZIEŻOWYCH

Show full item record

dc.contributor.advisor Stępniewski, Jan [SAP11017919] pl
dc.contributor.author Jaworska-Świgut, Brygida pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:37:14Z
dc.date.available 2020-07-25T05:37:14Z
dc.date.submitted 2014-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200113
dc.language pol pl
dc.title WYKORZYSTANIE MARKETINGU SENSORYCZNEGO JAKO CZYNNIKA KONKURENCYJNEGO FIRMY NA PRZYKŁADZIE SIECI SKLEPÓW ODZIEŻOWYCH pl
dc.title.alternative Use sensory marketing as a competitive factor based on the networks clothing stores. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl AbstraktTematyka pracy skupia się wokół zagadnień dotyczących marketingu sensorycznegojako czynnika konkurowania sklepów odzieżowych. Celem pracy badawczej była ocenaskuteczności wykorzystania instrumentów marketingu sensorycznego jako czynnikakonkurencyjnego na przykładzie sieci sklepów odzieżowych Reserverd i Hennes & Mauritz.W części teoretycznej podjęto tematykę konkurowania w handlu oraz marketingusensorycznego i jego instrumentów. Część empiryczna powstała na podstawie badańwłasnych, w ramach których wykorzystano metodę ankietową. W badaniach wzięło udział 50respondentów. Zgromadzone opinie pozwalają stwierdzić, że ankietowani konsumencipodejmując decyzję o zakupie odzieży kierują się głównie jej ceną i jakością. Spośródinstrumentów marketingu sensorycznego największy wpływ na zachowania zakupowe mająinstrumenty oddziałujące na wzrok, natomiast same bodźce zapachowe i słuchowe raczej nieskłaniają do wejścia do sklepu w celu dokonania zakupów, jednak postrzegane negatywniemogą się przyczynić do szybkiego opuszczenia placówki handlowej. Oceniając instrumentymarketingu sensorycznego wykorzystywane w sklepach Reserverd i Hennes & Mauritz,respondenci spośród pięciostopniowej skali ocen wskazywali głównie oceny 3 i 4. Przy czymnieco wyżej zostały ocenione sklepy Hennes & Mauritz i są to równocześnie sklepy,w których zakupy dokonywane są częściej. pl
dc.abstract.en AbstractThe thesis revolves around the topics connected with sensory marketing understood asone of the competing factors between various clothes shops. The aim of this thesis is to assessthe effectiveness of particular chains of clothes shops in applying the tenets of sensorymarketing. Among the chains of clothes shops that were examined were Reserved and Hennes& Mauritz. The theoretical part of the thesis focuses on market competitiveness and sensorymarketing techniques. The empirical research part of the thesis is based on questionnaires.The research is based on a survey carried out among fifty respondents. The gathered researchevaluations allow to conclude that both the price and the quality are the key factors in terms ofclothes purchases to the participants of the survey. Sight stimulus in terms of sensorymarketing has the most considerable impact on shopping behaviors; auditory and olfactorystimuli on the other hand are not considered as incentive when it comes to shopping, howeverif perceived negatively they can make a customer leave a particular sale establishmentrapidly. The sensory marketing techniques applied in Reserved and Hennes & Mauritz clothesshops were given mostly 3 and 4 in a scale of 1 to 5. Hennes & Mauritz clothes wereevaluated slightly better and these are the stores which are more frequently visited. pl
dc.subject.pl Hennes & Mauritz, konkurowanie, marketing sensoryczny, Reserved,sklepy odzieżowe. pl
dc.subject.en Hennes & Mauritz, competitiveness, sensory marketing, Reserved, clothes shops. pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.contributor.reviewer Stępniewski, Jan [SAP11017919] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91934-171789 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)