Jagiellonian University Repository

Obraz i stosunek wobec ojca i matki a obraz i stosunek wobec Boga u kobiet we wczesnej dorosłości wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym. Analiza przypadków.

pcg.skipToMenu

Obraz i stosunek wobec ojca i matki a obraz i stosunek wobec Boga u kobiet we wczesnej dorosłości wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym. Analiza przypadków.

Show full item record

dc.contributor.advisor Pilecka, Barbara [SAP11016040] pl
dc.contributor.author Wolińska, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:35:49Z
dc.date.available 2020-07-25T05:35:49Z
dc.date.submitted 2014-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200095
dc.language pol pl
dc.title Obraz i stosunek wobec ojca i matki a obraz i stosunek wobec Boga u kobiet we wczesnej dorosłości wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym. Analiza przypadków. pl
dc.title.alternative The image and attitude towards father and mother and the image and attitude towards God of women in their early adulthood based on case studies. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem tej pracy opartej o studium przypadków, jest analiza związku pomiędzy obrazem i stosunkiem wobec ojca i matki, a obrazem i stosunkiem wobec Boga.Praca zawiera dwie części. Pierwsza dotyczy podstaw teoretycznych, będących podstawą badań empirycznych. Obejmuje rozdziały dotyczące syndromu DDA, obrazu i stosunku wobec ojca, matki i Boga. Druga część odnosi się do zagadnień metodologicznych, uwzględniając cele i problemy badawcze, opis grupy i procedury badawczej zastosowanych w pracy, metod badawczych oraz analizę przypadków.W pracy zostały zastosowane następujące narzędzia : wywiad psychologiczny nieustrukturalizowany,genogram, Roe, A. Siegelman, M. Kwestionariusz stosunków między rodzicami a dziećmi, Gough, H.G. Heilbrun, A.B. Test przymiotnikowy, Rizzuto, A.M. Kwestionariusz obrazu Boga.Praca ma charakter kazuistyczny, nie może być podstawą generalizacji wyników o charakterze wnioskowania przyczynowo – skutkowego. pl
dc.abstract.en The main issue of this study was to verify the relation between Mother’s and Father’s image and attitude towards them, and the image and attitude towards God.The work consists of two parts. The First part is concentrated on theoretical aspects which support the research and includes chapters talking about the ACA Syndrome, the image and attitude towards Father, Mother and God. The Second part is focused on methodological paradigm within which the study was carried out, objectives, research problems, methods description and case studies.The following questionnaires were used to measure necessary variables: The psychological open-structured interview, genogram, Roe, A. Siegelman, M The Parent-Child Relations Questionnaire; Gough, HG Heilbrun, A.B. The Adjective Check List, , Rizzuto, A.M. God Image Inventory.The discussed research was a case study and cannot be used for generalization of results of an inference of cause - effect relationship. pl
dc.subject.pl obraz Boga, obraz Matki, obraz ojca Psychologia religii pl
dc.subject.en mother's image, father's image, God's image. Psychology of religion pl
dc.contributor.reviewer Piasecka, Bogusława [SAP11019107] pl
dc.contributor.reviewer Pilecka, Barbara [SAP11016040] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91916-79668 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)