Jagiellonian University Repository

Flora roślin naczyniowych fragmentu Doliny Warty w okolicy Działoszyna

pcg.skipToMenu

Flora roślin naczyniowych fragmentu Doliny Warty w okolicy Działoszyna

Show full item record

dc.contributor.advisor Nobis, Agnieszka [SAP11019177] pl
dc.contributor.author Maroszek, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:33:51Z
dc.date.available 2020-07-25T05:33:51Z
dc.date.submitted 2014-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200064
dc.language pol pl
dc.title Flora roślin naczyniowych fragmentu Doliny Warty w okolicy Działoszyna pl
dc.title.alternative Vascular plants of the Warta River Valley near Działoszyn pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca zawiera wyniki badań florystycznych przeprowadzonych w Polsce centralnej, w fragmencie Doliny Warty o długości 20,4 km w okolicy Działoszyna.Badania prowadzone były od maja do października 2013 r. i objęły 10 stanowisk o powierzchni 1 km2 przylegających do koryta rzeki. Podczas badań odnotowano występowanie 245 gatunków roślin naczyniowych (180 gatunków rodzimych, 56 gatunków zadomowionych antropofitów oraz 9 gatunków dziczejących z uprawy). W liście florystycznej uwzględniono lokalizację poszczególnych stanowisk w sieci kwadratów ATPOL (2 km x 2 km). W obrębie badanych stanowisk odnotowano 5 gatunków objętych w Polsce ochroną prawną, przy czym 1 z nich, to gatunek uznany za zagrożony w skali całego kraju i zamieszczony na Czerwonej Liście Roślin i Grzybów Polski. pl
dc.abstract.en The paper contains the results of floristic research carried out in central Poland on a fragment the Warta River Valley with a length of 20,4 km in the area Działoszyn. Research were conducted from May to October 2013 and included 10 stations of the surface 1km2 adjacent to the river bed. During the studies occurrence of 245 species of vascular plants (180 native species, 56 species antropophytes and 9 species of diaphytes) was recorded. Floristic list includes the location of particular localities in the ATPOL grid of squares (2 km x 2 km). In the investigated area 5 protected plant species were noted, 1 of them are considered to be endangered in Poland included in the Polish Red Book of Plants. pl
dc.subject.pl rośliny naczyniowe, Dolina Warty, Polska centralna, ATPOL pl
dc.subject.en vascular plants, Warta River Valley, central Poland, ATPOL pl
dc.contributor.reviewer Zalewska-Gałosz, Joanna [SAP11017626] pl
dc.contributor.reviewer Nobis, Agnieszka [SAP11019177] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91883-143936 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy - ochrona przyrody pl
dc.fieldofstudy biologia i geologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)