Jagiellonian University Repository

Obraz marzeń dziennych u osób we wczesnej i późnej dorosłości i ich związek z cechami osobowości.

pcg.skipToMenu

Obraz marzeń dziennych u osób we wczesnej i późnej dorosłości i ich związek z cechami osobowości.

Show full item record

dc.contributor.advisor Siuta, Jerzy [SAP11004545] pl
dc.contributor.author Drabek, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:33:17Z
dc.date.available 2020-07-25T05:33:17Z
dc.date.submitted 2014-10-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200055
dc.language pol pl
dc.title Obraz marzeń dziennych u osób we wczesnej i późnej dorosłości i ich związek z cechami osobowości. pl
dc.title.alternative Daydreaming among persons in early and late adulthood and its' relationship with personality traits. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W celu ustalenia o czym marzą osoby we wczesnej i w późnej dorosłości oraz czy grupy te różnią się pod względem obecności różnych charakterystyk marzenia przy pomocy autorskiego wywiadu przebadano 60 osób (N=30 osób we wczesnej dorosłości, N=30 w późnej dorosłości). Dokonano również porównań pomiędzy grupami mężczyzn (N=30) oraz kobiet (N=30). Postawiono hipotezę na temat zależności częstotliwości marzenia od wieku badanych. Wśród badanych poszukiwano osób, które można określić mianem nadmiernych marzycieli. Porównując dane z wywiadów oraz wyniki otrzymane w Inwentarzu Osobowości NEO-FFI (Zawadzki i in., 2010) szukano zależności pomiędzy cechami osobowości oraz poszczególnymi charakterystykami marzeń. Zgodnie z przewidywaniami pomiędzy osobami we wczesnej i w późnej dorosłości oraz pomiędzy kobietami a mężczyznami wystąpiły różnice w zakresie niektórych charakterystyk marzenia. Ponadto, okazało się, iż częstość marzenia spada wraz z wiekiem badanych. Nie udało się odnaleźć osób określanych mianem nadmiernych marzycieli. Potwierdziły się przewidywania dotyczące związków marzenia z otwartością na doświadczenie, sumiennością oraz z niską neurotycznością. Wyniki sugerują, iż konieczne jest dalsze doskonalenie narzędzi do badania różnych aspektów marzenia, w tym także marzenia nadmiernego. pl
dc.abstract.en Self made interview was used in order to establish whether certain differnces between people in early (N=30) and late adulthood (N=30) exist. It was hypothesized that frequency of daydreaming will decrease with age. Also, comparisons between men (N=30) and women (N=30) were made. Interview was used to determine if excessive daydreamers were present among participants. Data ffrom interview and NEO-Five Factor Inventory (Zawadzki i in., 2010) were compared to ascertain possibile relationships between various types of daydreams and personality factors. Differences between daydreams’ characteristics between young and old adults and between men and women were fund. As predicted, frequency of daydreaming showed decrease with age. There wasn’t enough evidence to suport presumption about existence of excessive daydreamers in the reasearched population. Hypotheses concearning personality were only partially confirmed. Relationships between Openess to experience, Conscientousness, low Neuroticism, and daydreams were established. Results proved that further development of materials used to collect data on diverse aspects of daydreaming is required. pl
dc.subject.pl Marzenia dzienne, cechy osobowości, NEO-FFI. pl
dc.subject.en Daydreaming, personality traits, NEO-FFI. pl
dc.contributor.reviewer Gurba, Ewa [SAP11010124] pl
dc.contributor.reviewer Siuta, Jerzy [SAP11004545] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91873-113369 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)