Jagiellonian University Repository

Zarządzanie projektem inwestycyjnym na przykładzie Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku.

pcg.skipToMenu

Zarządzanie projektem inwestycyjnym na przykładzie Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku.

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.contributor.author Waśko, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:32:20Z
dc.date.available 2020-07-25T05:32:20Z
dc.date.submitted 2014-10-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200040
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie projektem inwestycyjnym na przykładzie Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku. pl
dc.title.alternative Management of the investment project on the example of the Regional Cultural Centre and Library in Brzesko pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest ukazanie w jaki sposób miasto Brzesko zarządzało projektem inwestycyjnym podczas budowy Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku. Szczególna uwaga została zwrócona na to jakie występują współczesne metody zarządzania projektem. W pierwszym rozdziale dokonana została ogólna charakterystyka metod zarządzania projektem. Drugi rozdział poświęcony jest ogólnej charakterystyce gminy Brzesko oraz omówieniu gospodarki finansowej i budżetu gminy. W trzeciej części pracy opisano w jaki sposób gmina wdrożyła projekt inwestycyjny zgodnie z metodami zarządzania projektem inwestycyjnym. pl
dc.abstract.en Goal of the work is to show how the city Brzesko managed investment project during building Regional Cultural Centre and Library in Brzesko. Particular attention has been paid to present methods of project management. In the first chapter was made a general characteristic of project methods management. Second chapter describes municipality Brzesko and discussing the financial economy and the municipal budget. Third part tell how municipality Brzesko implemented the investment project in accordance with the methods of investment project management. pl
dc.subject.pl Brzesko, metody zarządzania, projekt inwetycyjny pl
dc.subject.en Brzesko, investment project, management methods pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.contributor.reviewer Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91857-142640 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie firmą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)