Jagiellonian University Repository

Ewolucja statusu cudzoziemca w Polsce w latach 1918-2014. Wybrane zagadnienia

pcg.skipToMenu

Ewolucja statusu cudzoziemca w Polsce w latach 1918-2014. Wybrane zagadnienia

Show full item record

dc.contributor.advisor Czubik, Paweł [SAP11017487] pl
dc.contributor.author Tkaczuk, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:31:42Z
dc.date.available 2020-07-25T05:31:42Z
dc.date.submitted 2014-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200030
dc.language pol pl
dc.title Ewolucja statusu cudzoziemca w Polsce w latach 1918-2014. Wybrane zagadnienia pl
dc.title.alternative The evolution of the legal status of foreigners in the Republic of Poland between 1918-2014 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca przedstawia ewolucję statusu prawnego cudzoziemców w latach 1918-2014 w Polsce. Szczególny nacisk położony został na normy prawne regulujące kwestie wjazdu, pobytu oraz wyjazdu (wydalenia) cudzoziemców zawarte przede wszystkim w dotychczas obowiązujących w Polsce ustawach o cudzoziemcach, prawie międzynarodowym oraz w prawie Unii Europejskiej. Praca zawiera kompleksową analizę procesu zmian najważniejszych przepisów ustanawiających status prawny cudzoziemców przebywających na terytorium Polski na tle przemian i wydarzeń historycznych. pl
dc.abstract.en This paper presents the evolution of the legal status of foreigners in Poland during the period between 1918 and 2014. The main emphasis was placed on the legal standards of the entry, stay and departure of foreigners in the Polish law on foreigners, international law and European Union law. The paper contains a comprehensive analysis of the process of change of the key legislation establishing the legal status of foreigners residing in Poland. pl
dc.subject.pl cudzoziemcy, ustawa o cudzoziemcach, status cudzoziemca pl
dc.subject.en legal status of foreigners, entry,stay, departure of foreigners, law on foreigners pl
dc.contributor.reviewer Burek, Wojciech [SAP11019995] pl
dc.contributor.reviewer Czubik, Paweł [SAP11017487] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91847-117682 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)