Jagiellonian University Repository

Wpływ nastroju na procesy hamowania

pcg.skipToMenu

Wpływ nastroju na procesy hamowania

Show full item record

dc.contributor.advisor Nęcka, Edward [SAP11009163] pl
dc.contributor.author Marek, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:30:00Z
dc.date.available 2020-07-25T05:30:00Z
dc.date.submitted 2014-10-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200003
dc.language pol pl
dc.title Wpływ nastroju na procesy hamowania pl
dc.title.alternative Effects of mood on inhibition pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem eksperymentu było zbadanie wpływu nastroju na procesy hamowania, pełniące jedną z podstawowych funkcji kontroli poznawczej. Osoby badane wprowadzano w pozytywny, negatywny lub neutralny nastrój poprzez procedurę przywoływania wspomnień i słuchanie utworów muzyki klasycznej. Nie rozstrzygając czy hamowanie stanowi jeden czy wiele mechanizmów, do jego pomiaru wykorzystano trzy zadania: zadanie stop sygnał, test flankerów i zadanie antysakkadowe. Zakładano usprawniający wpływ pozytywnego nastroju i upośledzający wpływ negatywnego nastroju na procesy hamowania. Spodziewano się zwiększenia tych efektów w trudniejszym warunku zadań. Uzyskane wyniki nie potwierdziły hipotez. Brak interakcji wyjaśniany jest na podłożu teoretycznym i metodologicznym. pl
dc.abstract.en The goal of this experiment was investigation of the effect that mood has on inhibition being one of main cognitive control functions. Positive, negative or neutral mood were induced in participants using memory recall procedure and by listening to classical music. Without distinction whether inhibition is a single phenomenon or it consists from multiple constructs it was measured by three tasks: stop-signal task, flanker test and antisaccade task. Enhancing effect of positive mood and decreasing effect of negative mood on inhibition were predicted. It was expected that the effects will be magnified by more difficult tasks. Results did not confirm those hypotheses. Lack of interaction is explained on theoretical and methodological grounds pl
dc.subject.pl kontrola poznawcza, hamowanie, nastrój, indukcja nastroju pl
dc.subject.en executive control, inhibition, mood, mood induction pl
dc.contributor.reviewer Orzechowski, Jarosław [SAP11017112] pl
dc.contributor.reviewer Nęcka, Edward [SAP11009163] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91820-65916 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)