Jagiellonian University Repository

Trudność próśb jako moderator efektywności techniki alternatywnego wyboru

pcg.skipToMenu

Trudność próśb jako moderator efektywności techniki alternatywnego wyboru

Show full item record

dc.contributor.advisor Śpiewak, Sławomir [SAP11017766] pl
dc.contributor.author Łomnicka, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:29:11Z
dc.date.available 2020-07-25T05:29:11Z
dc.date.submitted 2014-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199990
dc.language pol pl
dc.title Trudność próśb jako moderator efektywności techniki alternatywnego wyboru pl
dc.title.alternative The difficulty of requests as a moderator of alternative choice technique's effectiveness. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca ma na celu sprawdzenie, czy stopień trudności próśb stosowanych wtechnice alternatywnego wyboru oraz jego zróżnicowanie mają wpływ na jej skuteczność.Zmienne te były rozpatrywane w kontekście moderatorów związku pomiędzyzastosowaniem techniki i jej efektywnością. Wyniki badania nie wykazały istnienia istotnychstatystycznie różnic pomiędzy wariantami techniki, w których użyto dwóch próśbumiarkowanie trudnych, dwóch próśb trudnych i próśb o zróżnicowanej trudności – wewszystkich zaobserwowano większą uległość niż w warunkach kontrolnych. Udowodnionozatem, że trudność próśb i jego zróżnicowanie nie mają wpływu na skuteczność techniki.Ponadto, uzyskany wzorzec wyników posłużył do prób weryfikacji hipotez dotyczącychmechanizmów będących jej możliwym podłożem skuteczności. pl
dc.abstract.en The aim of the below thesis was to find out if the difficulty of requests and its' diversityhas an influence on the alternative choice technique. The mentioned variables wereconsidered to be possible moderators of technique's effectiveness. In order to check it, theeffectiveness of three variants of the technique was measured and compared. No significantdifferences were detected when it comes to the effectiveness of the technique using twomoderate, two difficult and diverse requests. It was proven that the difficulty of requests andits' diversity does not have an impact on the effectiveness of the alternative choicetechnique. The results were discussed in relation to the possible explanations of technique'seffectiveness. pl
dc.subject.pl technika alternatywnego wyboru, wpływ społeczny pl
dc.subject.en alternative choice technique, social influence pl
dc.contributor.reviewer Szpitalak, Malwina pl
dc.contributor.reviewer Śpiewak, Sławomir [SAP11017766] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91807-111756 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)