Jagiellonian University Repository

Funkcjonowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w polskim systemie bankowym.

pcg.skipToMenu

Funkcjonowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w polskim systemie bankowym.

Show full item record

dc.contributor.advisor Adamczyk, Elżbieta [SAP11006962] pl
dc.contributor.author Giblak, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:27:51Z
dc.date.available 2020-07-25T05:27:51Z
dc.date.submitted 2014-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199969
dc.language pol pl
dc.title Funkcjonowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w polskim systemie bankowym. pl
dc.title.alternative The funcioning of the cooperative savings and credit unions in Polish banking system pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Jak spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe funkcjonują w polskim systemie bankowym po wprowadzeniu nowych regulacji w 2012 roku oraz objęciu ich bankowym systemem gwarancji? Analiza porównawcza pozwoli na porównanie sektora z sektorem bankowym oraz z bankami spółdzielczymi. Z jej wykorzystaniem porównam ofertę rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, kont oszczędnościowych oraz lokat SKOK-ów z ofertą banków komercyjnych oraz banków spółdzielczych. Głównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie wpływu regulacji wprowadzonych w ustawie z 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych na ich funkcjonowanie i konkurencyjność w oparciu o analizę ich sytuacji oraz udział w sektorze finansowym. pl
dc.abstract.en How cooperative savings and credit unions operating are functioning in the Polish banking system after the introduction of new regulations in 2012 and beeing a part of the bank guarantee system? A comparative analysis will allow for a comparison with the banking sector and cooperative banks. With this analysis i will compare offer of the savings and checking accounts, savings accounts and deposits of credit unions with offer of commercial banks and cooperative banks. The main objective of this paper is to present the impact of regulation introduced in the Act of 2009 on their functioning . Analysis in based on their situation and participation in the financial sector. pl
dc.subject.pl analiza porównawcza – analiza wskaźnikowa – kasy oszczędnościowo-kredytowe pl
dc.subject.en analysis - cooperative savings and credit unions- ratio analysis pl
dc.contributor.reviewer Adamczyk, Elżbieta [SAP11006962] pl
dc.contributor.reviewer Syrek, Robert pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91786-130205 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy ekonomia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)