Jagiellonian University Repository

Kobiety w prozie Włodzimierza Odojewskiego

pcg.skipToMenu

Kobiety w prozie Włodzimierza Odojewskiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Próchnicki, Włodzimierz [SAP11007187] pl
dc.contributor.author Biała-Kusak, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:27:35Z
dc.date.available 2020-07-25T05:27:35Z
dc.date.submitted 2014-10-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199965
dc.language pol pl
dc.title Kobiety w prozie Włodzimierza Odojewskiego pl
dc.title.alternative Women in the Prose of Wlodzimierz Odojewski pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca jest próbą zbadania i opisu postaci kobiecych w prozie Włodzimierza Odojewskiego. Za punkt wyjścia rozważań uznano utwory cyklu podolskiego z powodu obecności w nich najważniejszej bohaterki wykreowanej przez Odojewskiego- Katarzyny, a także wielu kluczowych dla twórczości autora Zasypie wszystko, zawieje... motywów i wątków. Praca składa się z czterech rozdziałów, w których kolejno zostały omówione: sposoby kreowania i prezentowania postaci kobiecych, relacje kobiet i mężczyzn, rola kobiety na kresowym dworze, związki kobiety z naturą, a także centralny w twórczości Odojewskiego motyw gwałtu. W rozprawie tej zaprezentowano także życiorys literacki pisarz i omówiono specyfikę jego twórczości. pl
dc.abstract.en The main aim of this dissertation is to present the women in Prose of Wlodzimierz Odojewski. This work is indicating the way into which Odojewski created figures of women and how he described them. In one of chapters relations of women and man are discussed and role of the woman in the landowning society. Important motifs which are appearing in this Prose were described. A recurrent motive for rape was also discussed. At this dissertation author also wrote about male hate and fascination with woman. pl
dc.subject.pl kobieta, Ukraina, gwałt, pamięć, natura pl
dc.subject.en woman, ukrain, rape, memory, nature pl
dc.contributor.reviewer Wróbel, Józef [SAP11010094] pl
dc.contributor.reviewer Próchnicki, Włodzimierz [SAP11007187] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91782-100082 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)