Jagiellonian University Repository

Skuteczność stosowania hiperbarii tlenowej w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej

pcg.skipToMenu

Skuteczność stosowania hiperbarii tlenowej w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Walewska, Elżbieta [SAP20002032] pl
dc.contributor.author Czubala, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:25:35Z
dc.date.available 2020-07-25T05:25:35Z
dc.date.submitted 2014-10-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199933
dc.language pol pl
dc.title Skuteczność stosowania hiperbarii tlenowej w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej pl
dc.title.alternative The efficacy of hyperbaric oxygen in the treatment of diabetic foot syndrome. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wprowadzenie: Zespół stopy cukrzycowej jest to infekcja, owrzodzenie i (lub) destrukcja tkanek głębokich w połączeniu z zaburzeniami neurologicznymi oraz chorobami naczyń obwodowych. Terapia tlenem hiperbarycznym to nieinwazyjna metoda terapeutyczna wykorzystująca 100% tlen pod zwiększonym ciśnieniem atmosferycznym.Cel pracy: Celem pracy była ocena skuteczności leczenia zespołu stopy cukrzycowej wspomaganego tlenoterapią hiperbaryczną.Metody badawcze i organizacja badań: Metodą badawczą, którą posłużono się w pracy była dokumentoskopia. Grupę badaną stanowiło 30 osób uczęszczających na zabiegi tlenoterapii hiperbarycznej.Wyniki: Poprawa stanu miejscowego widoczna była u 64,29% osób z owrzodzeniami małymi. Zauważalny był wówczas wzrost liczby osób z I stopniem zaawansowania wg PEDIS. Takich pacjentów było 19, którzy stanowili 63,33% grupy badanej. U dwóch osób owrzodzenie zostało całkowicie wyleczone. Wnioski: Stosowanie hiperbarii tlenowej powoduje zmniejszenie wymiarów owrzodzenia oraz umożliwia ustąpienie cech infekcji. pl
dc.abstract.en Introduction: Diabetic foot syndrome is an infection, ulceration and (or ) deep tissue destruction in combination with neurological disorders and peripheral vascular disease. Hyperbaric oxygen therapy is non-invasive therapeutic method using 100% oxygen under increased atmospheric pressure.Objective: The aim of this study was to evaluate the efficacy of the treatment of diabetic foot hyperbaric oxygen therapy assisted. Research methods and organization studies: The research method that was used in the study was analysis of the documentation. The study group consisted of 30 people attending hyperbaric oxygen therapy treatments.Results: Improvement of the local was seen in 64.29 % of patients with small ulcers. Noticeable was the increase in the number of people with stage I PEDIS. These patients were 19 who were 63.33 % of the group studied. In two cases the ulcer was completely healed.Applications: The use of hyperbaric oxygen has an effect on reducing the size of the ulcer and enables resolution of signs of infection. pl
dc.subject.pl Zespół stopy cukrzycowej, hiperbaryczna terapia tlenowa. pl
dc.subject.en diabetic foot syndrome, hyperbaric oxygen therapy. pl
dc.contributor.reviewer Walewska, Elżbieta [SAP20002032] pl
dc.contributor.reviewer Czupryna, Antoni [SAP20000005] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91748-111953 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)