Jagiellonian University Repository

Sposoby radzenia sobie ze stresem, a poczucie umiejscowienia kontroli u Doktorantów Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

pcg.skipToMenu

Sposoby radzenia sobie ze stresem, a poczucie umiejscowienia kontroli u Doktorantów Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Show full item record

dc.contributor.advisor Żarczyński, Zbigniew [SAP11007906] pl
dc.contributor.author Panas, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:25:16Z
dc.date.available 2020-07-25T05:25:16Z
dc.date.submitted 2014-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199928
dc.language pol pl
dc.title Sposoby radzenia sobie ze stresem, a poczucie umiejscowienia kontroli u Doktorantów Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.title.alternative Coping with stress and locus of control among PhD’s students at Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology of the Jagiellonian University. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zdrowie człowieka od wielu lat przestało być wyłącznie przedmiotem zainteresowania lekarzy. Holistyczne ujmowanie zdrowia podkreśla olbrzymią role środowiska i doświadczenia człowieka w utrzymaniu i zachowaniu zdrowia. Jedną z głównych ról dla utrzymania dobrego zdrowia odgrywa radzenie sobie ze stresem. Stres w literaturze naukowej począwszy od drugiej połowy wieku cieszył się olbrzymią popularnością. Można podzielić nurty badan nad tym zjawiskiem na dwie grupy. Pierwsza z nich skupiła się bardziej na fizjologicznej stronie stresu. Jest to ujęcie klasyczne. Druga z grup skupiła się bardziej na indywidualnym ujęciu stresu, podkreślając znaczenie oddziaływania i relacji człowieka ze środowiskiem. Jest to ujecie współczesne.Problematyka radzenia sobie ze stresem jest głównym tematem prac badawczych. Wyniki tych badań można było w praktyczny sposób przenieść na grunt nauk społecznych, do miejsc prac czy szkół. Współczesne podejście można zreasumować do 3 zagadnień przy okazji radzenia sobie ze stresem, mianowicie : radzenie sobie skoncentrowane na emocjach, na rozwiązaniu problemu oraz na znaczeniu. Badacze stawiają pytanie : co odróżnia osoby skoncentrowane na rozwiązaniu problemu od osób skupiających się na emocjach? Wiele czynników może wpływać na poszczególne sposoby radzenia sobie ze stresem. Powstało wiele prac poświęconych wpływowi poczucia koherencji czy motywacji na stres. Jednym z takich czynników jest poczucie umiejscowienia kontroli, które odgrywa niezwykła role w kształtowaniu się naszych postaw wobec trudnych sytuacji. Mówi się o dwóch postawach, a mianowicie o umiejscowieniu zewnętrznym i wewnętrznym. Zagadnienie to szeroko zostało omówione przez twórcę tegoż pojęcia, Juliana Rottera.Stres i poczucie umiejscowienia kontroli odgrywają bardzo ważną rolę w wielu zawodach. Jednym z nich jest praca doktoranta. W niżej przedstawionej pracy podjęto ten temat koncentrując się na radzeniu sobie ze stresem u doktorantów Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. pl
dc.abstract.en Health is believe to be in a center of medicine’s interest for many years. However, Holistic Approach had changed that. It presents how a great impact has a people’s environment and their experience over years on their well-being and health.Coping with stress has one of the main role in sustain and promote well-being. Stress has been considered as a popular subject for thesis in the second part of XX century. There has been two main approaches towards stress. Firstly, a classic one, it showed a strong connection between stress and physiology. The second one was focus on differences between people when it comes to individual ways of coping. Basically there are three main groups of ways of coping with stress: you can either deal with a problem, give a meaning for an experience or focus on emotional side of an event. There are no good or bad answer to a question: how people cope with stress? What are main differences between people who decide to face to a problem and deal with it and people who rather are looking for an emotional support. As it was said before : both ways are good, as far as they lead to sustain someone’s well-being.Many researches were asking about role of different factors on people’s behaviors when it comes to stress. There was a grand thesis written about sense of coherence or role of motivation. I find locus of control as one of the most interesting one. It’s basically people’s opinion on how to handle situations. There are two groups : external and internal locus of control. Both of them represent good and bad impact on our health and well-being. Locus of control is a main subject, more clearly presented by Julian Rotter , who is believed to be a father of this term.Stress and coping have got a great impact on our work and studies. In the following work focus on Ph’s students and their locus of control which may affect their coping with stress. pl
dc.subject.pl stress, coping, stres, poczucie umiejscowienia kontroli, sposoby radzenia sobie ze stresem pl
dc.subject.en stress, coping, locus of control, rotter, pl
dc.contributor.reviewer Wontorczyk, Antoni [SAP11013303] pl
dc.contributor.reviewer Żarczyński, Zbigniew [SAP11007906] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91743-80913 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)