Jagiellonian University Repository

Miejsce edukacji dorosłych w strategiach oświatowych na poziomie lokalnym

Miejsce edukacji dorosłych w strategiach oświatowych ...

Show full item record

dc.contributor.author Cyboran, Beata [SAP11116141] pl
dc.date.accessioned 2016-01-21T10:39:50Z
dc.date.available 2016-01-21T10:39:50Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7789-185-8 pl
dc.identifier.issn 1429-186X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19990
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Miejsce edukacji dorosłych w strategiach oświatowych na poziomie lokalnym pl
dc.title.alternative Adult education in the education policy at the local community pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 336-346 pl
dc.identifier.weblink http://www.ata.edu.pl/pliki/rocznik-andragogiczny/RA_2012.pdf pl
dc.subject.pl edukacja dorosłych pl
dc.subject.pl polityka edukacyjna (w Polsce) pl
dc.subject.pl społeczność lokalna pl
dc.subject.en adult education pl
dc.subject.en education policy (in Poland) pl
dc.subject.en local community pl
dc.description.points 7 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.eissn 2391-7571 pl
dc.title.journal Rocznik Andragogiczny = Andragogy Yearbook pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-01-21 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska